Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Klassiskt och festligt
Familjen Hellgren


Skivan finns att köpa av Familjen Hellgren

Familjen Hellgren
Skattkärrsvägen 83
65671 Skattkärr

Telefon 054 - 86 44 03, 0762 - 26 70 00


annonser:


Bannerannons

Bannerannons