Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Poem
Halmstads Vokalensemble, Göran Persson


POEM - utgiven november 2009.

CD:n kan köpas direkt från kören

goran.persson@svenskakyrkan.se

Pris: 100 kr

www.halmstadsvokalensemble.se


annonser:


Bannerannons

Bannerannons