Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Stjärnan tänds
Oscar Fredriks Ceciliakör och sinfonietta, Malin Byström, Lars Hernqvist


För att beställa skivan, kontakta:

Oscar Fredriks församling
Oscar Fredriks kyrkogata 1A
413 17 Göteborg

oscarfredrik.forsamling@svenskakyrkan.se
031 7319257

eller

lars.hernqvist@svenskakyrkan.se
031 7319257

Inspelad i Oscar Fredriks kyrka, Göteborg, september 2007.
annonser:


Bannerannons