Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Helt för dig
Berit Kullberg


www.beritkullberg.de
CD 160:-
Nothäfte m Singback-CD 180:-
Porto tillkommer.
Beställning: berit.kullberg@swipnet.se
Tel 073-9814322
Klicka för större bild.

annonser:


Bannerannons

Bannerannons