Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Familjen Hellgren Sånger med glädje
Familjen Hellgren


Skivan kan beställas hos
Familjen Lars och Louise Hellgren
Skattkärrsvägen 83
656 71 SKATTKÄRR


annonser:


Bannerannons

Bannerannons