Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Se till mig som liten är...
Kerstin Ytterberg, Barn- & Ungdomskörerna i Salems församling


Klicka för större bild.

annonser:


Bannerannons

Bannerannons