Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Gud som haver barnen kär
Kerstin Ytterberg, Barn & Ungdomskörerna i Salems församling

Klicka för större bild.

annonser:


Bannerannons

Bannerannons