Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

”Klezmer för instrument och kör.”
Lars Hernqvist, Oscar Fredriks kammarkör


Fråga efter skivan hos närmaste skivhandlare eller beställ hos Imogena Grammofon AB, 031/912963 eller via nätet: www.imogena.se


annonser:


Bannerannons