Noterat

| Noterat | Arkiv |


Luleå stifts kyrkomusikerförening 100 år 10-11 mars 2019

Firandet började redan på söndagen med mässa i Öjebykyrka där biskop Åsa medverkade samt Öjebyns kyrkokör under ledning av Lars Nilsson.

Sedan följde en trevlig och god middag på Framnäs folkhögskola där ordförande Peter Larsson fick glädjen att välkomna två nya hedersledamöter Stig Lundmark och Stefan Normark för deras tidigare engagemang i fackligt arbete som stiftsombud för norra och södra delen av stiftet.

Dag två bestod av två fortbildande föredrag av Kjell Peder Johansson som pratade om hur man som musiker och körsångare uppträder på ett snyggt sätt och får kontakt med sin församling och publik. Samt Stefan Yderfeldt som pratade om ” Den enkla runda rörelsen” när det gäller klaverspel.

Sista men inte minst hade vi det årliga årsmötet där några nya styrelsemedlemmar och kontraktsombud valdes in.

Mvh

Carolina


Lördagsorgel på musikhögskolan i Piteå

Lördagsorgel har blivit en mycket uppskattad dag bland de barn och ungdomar som spelar orgel i sina församlingar. Dagen inleds med drop-in fika, sedan en presentation av alla, därefter cirkulerar barnen runt i olika orgelsalar där musikhögskolans elever som går organistutbildningen får undervisa och ge lektioner. Lunchen intas alltid på MAX ( vilket är mycket uppskattat!) Dagen avslutas sedan med en liten orgelkonsert där de som vill får spela upp ett stycke.

   

Välkommen med era elever nästa år i februari hälsar Carolina Söderberg/Stiftsmusiker


Barnkördagar i Råneå 21 -22 april 2018

Varje år anordnar Luleå stift ett körläger för unga sångare i stiftet och denna gång var det Råneås tur att vara värdförsamling för detta evenemang.

En ganska gråmulen och kall helg i april samlades ca 80 barn från Norrfjärden, Infjärden, Öjebyn, Rosvik, Råneå och Kalix församlingar för att sjunga med Peter Tikkanen som inspiratör. Temat för helgen var ”psalmer” och det sjöngs både psalmer från psalmboken samt nyskriven musik av Peter med texter av Tomas Boström.

På lördag kväll bjöds det på en stämningsfull och välbesökt konsert i kyrkan där vi, förutom den välsjungande kören, även fick lyssna till några verser på samiska som Thea Storelv vackert sjöng för oss.

Helgen bestod förstås av mycket sång men det fanns även plats för både line-dance och brottning på schemat. Lägret avslutades med Gudstjänst för stora och små på söndagen och helgens gråa väder hade motats bort av stor sångglädje och en del sockervadd!

Extra trevligt var att Råneås ungdomskör hjälpte till med både sång och logistik under lägret.

Stort tack till Peter Tikkanen, Johan Englund och Tomas Berglund för musik och inspiration!

Text: Maria Pekkari

Bilder: Jens Norberg


Kontraktsombudsträff på Stiftsgården i Skellefteå 2017

Styrelsen för KMF i Luleå stift samlar en gång varje år kontraktsombuden i stiftet för att dela erfarenheter, uppdatera varandra kring det aktuella läget i kontrakten, inspirera och tipsa om vad man kan göra som kontraktsombud. Så även i år när vi som brukligt samlades på Stiftsgården i Skellefteå.


Orgelspelarkurs 15-19 augusti 2016

Årets deltagare på kursen som även i år höll till på Musikhögskolan i Piteå.

Fr vänster bak: Maria Axell (lärare), Nina Sandell (lärare), Dirk Mottman, Charlotte Jonsson, Jonatan Sandberg
Fr vänster fram: Carolina Dawidson (Stiftsmusiker), Ulrika Esberg, Siv Karbin, Karin Sandling

Ej med på bild Anette Jernelöf, sångpedagog

Text och bild Caroloina Dawidson


Årsmöte i Luleå stift 8 april 2016
Kyrkomusikerföreningen i Luleå stift har haft årsmöte i Umeå 8 april. Första punkten var ett möte med f.d. The Real Group-medlemmen Peder Karlsson som berättade om sitt arbete med ”organisk kör” som han har med körer och ensembler. För att kören ska bli ett väl fungerande organ krävs att varje del blir medveten om och utvecklar sin förmåga när det gäller bl.a. rytm, klang, intonation m.m. Deltagarna fick pröva några olika delar t.ex. att testa ytterligheterna i volym. Från att sjunga så svagt att bara en del av musiken hörs till att sjunga så starkt det går utan att det gör ont var för många en ny erfarenhet.

Efter årsmötesförhandlingarna flyttade vi oss till Mariakyrkan och fick vara med om en konsert där tre av de fyra som spelade också är medlemmar i KMF:s styrelse. Christiane Rödder Steiner och Robert Pauker spelade på den nya Gustafsson-orgeln (f.ö. omskriven i KMT 2015) och Stefan Norberg tillsamman med Jörgen Olsson framförde några fyrhändiga stycken på kyrkans flygel.

Dagen avslutades med Norrrländsk buffe och många goda samtal och glada skratt. Samtalen och erfarenhetsutbytena kollegor emellan är en viktig del av alla våra samlingar.

Jörgen Olsson, Christiane Rödder Steiner, Stefan Norberg och Robert Pauker

Text och bild: Mikael Hellgren


Kyrkomusikerträff i Skellefte kontrakt 18 mars 2016

Ett 13-tal kyrkomusiker, representerande de flesta församlingarna i kontraktet, hade samlats till träffen. Temat för dagen var orglar. Dagen inleddes med att Anders Lindberg presenterade den nya orgeln i landsförsdamlingens gravkapell. Tillfälle gavs till närmare studier av orgeln samt provspelning.

Därefter bjöds på kaffe och smörgåsar i församlingsgården. Samlingen fortsatte där med att sedvanliga kyrkomusikfrågor avhandlades. En givande och värdefull träff med kollegorna i kontraktet. Bra att få träffas och samtala om saker som rör kyrkomusikernas situation.

Träffen avslutades sedan med ett besök på landskyrkans läktare där Anders på förtjänstfullt sätt demonstrerade den magnifika läktarorgeln.

Text och bild: Stig Lundmark


Tillbaka till startsidan

© KMF i Luleå stift 2014.