Kyrkomusikernas Tidning
KMT nr 6 utkommer 2 juni annonsstopp 16 maj.

KMT nr 7/8 (dubbelnummer) utkommer 7 juli, annonsstopp 20 juni.

29 maj 2023

Tema: Sång igång


Nu är mycket på gång. Flera nationella projekt har gått från snack till verkstad det senaste året. I KMT nr 6 får vi en inblick i hur Sång-igång (sångsamarbete kyrka-skola) utvecklar sig över landet. Samma gäller för uppbyggandet av ungdomskörer i regioner, kallat SKUR. Vi möter Gustaf Lennman, kyrkomusiker och kyrkomusikstuderande i månadens möte. Dalaorgel har gått av stapeln  och besökaren Lena Bruzaeus rapporterar. Sist men inte minst: ett nytt löneavtal är i hamn och det utan strejk och varsel.

Läs mer
08 maj 2023

Våga satsa!

Ledare – Ragnar Håkansson

Den här texten har två uppgifter – att uppmuntra och att utmana. Rubriken har KMT:s redaktör satt och jag har – helt frivilligt – accepterat att fylla denna ledarsida med förhoppningsvis inspirerande innehåll.

”Våga satsa” handlar om att placera sig utanför den egna komfortzonen. Pröva det oprövade. Kanske riskfyllt, förknippat med rädsla eller fascination och nyfikenhet. 

Läs mer
01 maj 2023

KMT maj


”Våga satsa” är temat för majnumret av KMT. Vi kraftsamlar tillsammans,  för kyrkomusikerkåren besitter en stor kompetens och vi kan lära och ta hjälp av varandra. Det måste vi för att orka gasa på lite extra även genom kurvorna, när statistiken för antal körer och körsångare pekar neråt.  Då kan vi långsamt, lyhört och långsiktigt bygga upp ungdomskörer, rekrytera körsångare i synnerhet pojkar och män och satsa på barnens sång. Då antar vi med kraft och glädje de utmaningar som Ragnar Håkanson nämner i boken Vi älskar att sjunga och som han beskriver i ledaren.

Läs mer
05 april 2023

Stötta det som bär frukt


Ledare – Karin Wall-Källming 

För några veckor sedan hade jag en intensiv långhelgtjänstgöring vid orgeln i olika kyrkor. Jag som spelat sedan de yngre tonåren, men numera sällan, hade innan dess putsat upp orgelskorna och övat orgelspel intensivt så ofta jag kom åt, i dessa tider av kallställda kyrkor.

Efter några trevande takter minns kroppen och allt finns ju där, men det hände att jag under uppstarten tänkte, att varför i all världen tog jag på mig det här?

Läs mer
04 april 2023

Värma upp kallställd kyrka till påsk

Artikel från KMT nr 4 2023 – Jan Börjeson

Om kyrkan stått kallställd under vintern, men ska värmas upp till påskhelgen krävs ett extra engagemang av de inblandade i församlingen. Organisten måste få repetera, orgeln ska klinga välstämt när det är skarpt läge och man måste få ut den fukt som kan fälla ut på t.ex. kyrkans kalla innerväggar.

Läs hela artikeln här.

Läs mer
15 mars 2023

Om kallställning av kyrkor

Artikel från KMT nr 12 2022 – Jan Börjeson

I det världsläge som råder har energikostnaderna (på nytt) blivit en aktuell fråga i församlingarna. Att kallställa kyrkor diskuteras på flera håll. Många undrar hur man ska tänka inför en eventuell kallställning och hur det kan påverka orglarna?

Läs mer
06 mars 2023

Kyrkomusikerbristen en prioriterad fråga för Svenska kyrkan, eller?

Artikel i Svensk Pastoraltidskrift nr 4 2023 – Nils-Gunnar Karlson

I min roll som förbundsordförande i Kyrkomusikernas Riksförbund får jag allt oftare frågor från församlingar som försöker få fatt på en ny kyrkomusiker. En del frågar lite skämtsamt om jag har någon på lager, men något lager finns inte och har heller aldrig funnits. De närmaste 10 åren kommer mellan 700 – 900 nya kyrkomusiker att behövas för att ersätta de som går i pension. Därutöver lämnar ett antal varje år sina anställningar på grund av olika orsaker, så jag kommer säkert att möta frågan åtskilliga gånger från bekymrade församlingar. Varje år utbildas ett antal studenter i kategorierna: kantor, kandidat och master. Toppnoteringen för ett enskilt utbildningsår är totalt 35 nya kyrkomusiker. Vi ser alltså ett stort glapp mellan det antal som kommer in i yrket och det antal som lämnar. Hur kunde det bli så här?

Läs mer

Samverkan, både enkelt och svårt

Ledare – Karin Wall-Källming

Hur fungerar man i en grupp?  Bra fråga, eller hur?  Det beror ju naturligtvis på vad det är för grupp. Som ledare för en kör måste du ta ditt ledarsansvar, på terminens stora informationsmöte i pastoratet har du förmodligenen en annan roll.  ”Hur fungerar man i en grupp” är det samlande namnet på 11 delfrågor i en övning i de ledarskapsprogram jag deltagit i och varit med att leda.  Den är avsedd som en hjälp till att tänka över det egna sättet att fungera i en grupp, ett lag. Man bedömer för varje fråga var man tror att man befinner sig på en skala. Ett exempel: har du inflytande på arbetet i gruppen?

Läs mer

annonser:

Bannerannons