Kyrkomusikernas Tidning
KMT nr 12 utkommer fredag 3 december. Annonsstopp tisdag 16 nov.

02 december 2021

Samarbete!


Här kommer årets sista KMT där du kan läsa om samarbete på det kyrkomusikaliska området. Det europeiska nätverket ECPCM -European Conferens for Protestant Church Music har nu kunnat genomföra sin konferens i Strasbourg.

I Göteborg har en orgelfestival som berört hela Västra Götalandsregionen ägt rum med orgelinvigningen i Göteborgs konserthus som höjdpunkt. På andra sidan Vättern har ett nytt orgelnätverk bildats och med temat ”På en orgel nära dig” har första orgelfestivalen genomförts!

Läs mer
01 november 2021

Tema: Nya tider


Nästa nummer av KMT utkommer 5 november och har temat Nya tider.

Där kan du bland annat läsa om redaktörsbyte, Nordiska Kyrkomusiksymposiet, digitala projekt och om när det digitala äntligen under hösten övergick till konsert på riktigt.

Läs mer
07 oktober 2021

Göteborgs internationella orgelfestival bjuder på späckat program


Göteborgs internationella orgelfestival – 13–24 oktober – bjuder i år på ett späckat program som inleds med invigningen av den nya konserthusorgeln 400 år efter stadens grundande. Vidare utlovas inspirationsdagar för kyrkomusiker, kreativa musikaliska kollisioner på den världsunika medeltonsorgeln i Örgryte kyrka och firande av Jan Pieterszoon Sweelinck, Michael Praetorius och Jeanne Demessieux. Men det blir även nykomponerad musik av fler än tio kompositörer.
Sammanlagt arrangeras hela 30 konserter, tio workshops, föreläsningar, paneldiskussioner och sociala sammankomster.
Det skriver Jon Liinason, kommunikatör och ansvarig för publikutveckling och innovation vid GIOA, Göteborgs internationella orgelakademi.

Läs mer
27 september 2021

KMT bjuder på orgelpedagogik


KMT nummer 10 – som kommer ut den 1 oktober – är ett temanummer om orgelpedagogik.

I tidningen tipsar dina kollegor runt om i landet om de läroböcker i orgelspel som de använder sig av och som fungerar i undervisningen.

Läs mer
20 september 2021

Mikaela Häger blir ny ledare för Svenska Gospelverkstaden


Nya verksamhetschefen Mikaela Häger var inte ens född när Lasse Axelsson i augusti 1988 arrangerade Stockholm Gospelkör Festival för första gången. Nu har hon utsetts till ny ledare för Svenska Gospelsverkstaden. Det skriver Svenska Gospelsverkstaden i ett pressmeddelande.

Läs mer
13 september 2021

POSK och ViSK svarar på KMR:s enkät om kyrkomusiken


Kyrkovalet närmar sig. Nu har även nomineringsgrupperna POSK (Partipolitisk obundna i Svenska kyrkan) och ViSK (Vänstern i Svenska kyrkan) svarat på KMT:s enkät om kyrkomusiken. POSK anser bland annat att det är viktigt att föra en dialog med kyrkomusikerna och körsångsförbunden. En viktig fråga för ViSK är att lyfta in musik på fler språk än de nordiska så att även de med annat modersmål kan sjunga med på sitt eget språk.

Läs mer
09 september 2021

Ny redaktör för KMT


Från den 15 oktober har KMT ny redaktör: Karin Wall Källming, för närvarande stiftsmusiker i Linköpings stift. Vi är väldigt glada att Karin blir redaktör och önskar henne allt gott i uppdraget.

Läs mer
29 augusti 2021

Så ser kyrkopolitikerna på kyrkomusiken


Kyrkovalet närmar sig. KMT har skickat ut en enkät till nomineringsgrupperna på nationell nivå för att få svar på hur de ser på resurserna och prioriteringarna i musikverksamheten och på kyrkomusikerns roll. I många frågor finns en bred samsyn, men det finns också en del svar som sticker ut och några av svaren är mer precisa än andra. Enkäten skickades ut i mitten av augusti.
Hälften av nomineringsgrupperna svarade.

Läs mer

annonser:

Bannerannons