Kyrkomusikernas Tidning
Nästa KMT utkommer fredag 8 maj. Annonsstopp tisdag 21 april.

30 mars 2020

Hög tid att lyfta kvinnliga tonsättare

kmt2004

Hur står det till med musikrepertoaren i er församling? I en tid när ungefär varannan minister är kvinna så är fortfarande över 93 procent av musiken som spelas på svenska konserthusscener skriven av män. När det gäller kyrkomusik finns inga tillförlitliga mätningar. Men det skulle inte förvåna om de siffror som Kvast (Kvinnlig Ansamling av Svenska Tonsättare) har tagit fram för konserthusen även speglar kyrkomusikrepertoaren i Sverige.

I KMT nummer 4/2020 står de kvinnliga tonsättarna av kyrkomusik i fokus. Musikhistorikern Wolfgang Undorf skriver om undanträngning av kvinnliga kompositörer, utbildningstraditioner som gynnat män och omedvetenhet om kyrkomusikens genusfrågor. Men han ger också tips på var och hur man kan hitta den äldre kvinnliga kyrkomusiken. Wolfgang är också en av koristerna i Gustaf Vasa kyrkokör där han tillsmannans med körledaren Lars Fredén arbetat för att räta till musikrepertoaren.

Vi intervjuar också kompositören och kyrkomusikern Maria Löfberg som efterlyser fler beställningar av ny kyrkomusik, vilket har visat sig vara ett bra sätt att jämna ut repertoaren. Slutligen möter vi kyrkomusikerna Unni Eriksdotter och Katarina Rudérus från Ösmo-Torsö församling. De kommer att göra 2021 till ett år där kvinnligt komponerande uppmärksammas, men även kvinnliga rättigheter och kvinnlig kreativitet i största allmänhet. Det sker i samband med hundraårsjubileet av genomförandet av kvinnlig rösträtt.

03 mars 2020

Ett temanummer om psalmer

kmt2003

Temat i KMT nummer 3/2020 är ”Våra psalmer”. I samband med att en ny psalmbokskommitté har inlett sitt arbete så passar KMT på att intervjua Per Olof Nisser som var huvudsekreterare i 1969 års psalmkommitté. Han berättar bland annat om de samhällsförändringar som drev fram vår nuvarande psalmbok, 1986 års psalmbok, och stötestenarna i kommitténs arbete.

Per Olof Nisser gav också nyligen ut ”Psalmernas väg” i fyra band tillsammans med medförfattarna Inger Selander och Hans Bernskiöld. Verket var en spinn-off-effekt av psalmkommitténs arbete, berättar han. Det beskriver psalmernas historiska kontext, möjliga tolkningar och musikaliska influenser. Många har lovordat det verket som sägs vara oumbärligt för både präster och kyrkomusiker. Slutligen ger Per Olof några tips till dem som ska arbeta med en förnyelse av den befintliga psalmboken.

KMT besöker också ett psalmboksmuseum i Värmland. Maria Lagerman har samlat på sig 1 600 psalmböcker från Svenska Kyrkan och Sveriges olika frikyrkor. Under ett besök berättar hon gärna om böckernas historia. Tidningen innehåller också tips från kyrkomusiker runt om i landet som uppmärksammar vår psalmskatt genom olika grepp – något för den verksamme kyrkomusikern att hämta inspiration från.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, har nu gett sitt motbud till facket. Löneutrymmet är begränsat, säger man, och det ska följa industriavtalets märke.

02 mars 2020

Medlemsuppgifter till Matrikel 2020

Har vi rätt adress och kontaktuppgifter till dig?

Om du är medlem: se till att meddela oss eventuella förändringar inför Matrikel 2020 senast 15 mars!

Maila till: register@kmr.se eller använd formuläret här på hemsidan.

14 februari 2020

Kyrkomusiken är full av kontraster

kmt2002

Kyrkomusiken spänner över många olika genrer och tidsåldrar. I det här numret skriver vi om Sveriges tidigaste musikmässa med känd upphovsman. Bertil Kellner skrev mässan 1598. Med hjälp av originalnoter – som bevarats i Tyska kyrkan och i Västerås stiftsskola – har ensemblen Villancico under ledning Peter Pontvik återskapat mässan som den förmodligen lät vid tillkomsten. När verket nyligen uppfördes i Tyska kyrkan ackompanjerades stämsången av tidstypiska basuner och sinkor.

Men kyrkomusiken är också öppen för nya musikaliska influenser och uttryck. Hedvig Eleonora församling har gjort en satsning på populär musik med körarrangemang. I musikserien HedvigPuls spelas musik av bland annat Avicii, Metallica, Beyoncé och andra kända samtida musiker. KMT har pratat med kyrkomusikern Ulf Norberg om han syn på populär musik i kyrkan.

Avtalsförhandlingarna har nu kommit in ett intensivare skede. I tidningen kan du läsa om vad facken kräver av sin arbetsgivare Svenska kyrkan. KMT:s tidigare redaktör Bo Silfverberg har följt förhandlingarna sedan starten i början av hösten.

 

annonser:


Bannerannons

Bannerannons