Välkommen...

... till Göteborgs stifts kyrkomusikerförening.

Här på vår hemsida kan du få information om vad som händer i föreningen. Genom en öppen kontakt vill vi i styrelsen verka för större gemenskap, samarbete med andra kyrkomusikorganisationer samt för anslutning till Kyrkomusikernas Riksförbund.