Kontrakten

Nr Kontrakt Kontraktsombud
0801 Göteborgs södra Lina Lindkvist • Vakant
0804 Göteborgs norra Elise Edström • Daniel Björkdahl
0805 Göta Älvdalen Anna Heverius Tobin
0806 Uddevalla och Stenungsund Katarina Persson
0808 Norra Bohuslän Agnetha Hellgren
0812 Marks och Kind Karl-Johan Gollnik • Vakant
0813 Kungsbacka Kerstin Odeberg
0815 Varberg och Falkenberg Louise Gunnarsson
0816 Halmstad och Laholm Elisabeth Almqvist Hansson