Kontakt

Vill Du komma i kontakt med Göteborgs stifts kyrkomusikerförening, GSKM, vänd Dig till:

Ordförande Barbro Wiskari
barbro.wiskari@svenskakyrkan.se