Föreningen

Göteborgs stifts kyrkomusikerförening
Stiftsföreningen i Göteborg anordnar varje år en utbildningsdag för kontraktsombuden i stiftet. Det kan handla om våra avtal, arbetsmiljön i kyrkan, arbetstidsreglering, våra rättigheter och skyldigheter. Ofta är föreläsare inbjudna och vi samarbetar med stiftet och musikkonsulenten. Kontraktsombuden organiserar i sin tur träffar för att engagera och öka medlemsaktiviteten med lokala initiativ. Styrelsen kallar också till medlemsmöten.

I slutet av januari har vi vårt årsmöte och samma år som Kyrkomusikernas riksförbund har sitt ombudsmöte kallar vi till vårmöte. Med vald representant från styrelsen deltar vi i representantskapet som inkallas på initiativ av förbundsstyrelsen.

Under året har styrelsen regelbundna möten där ärenden från förbundsstyrelsen behandlas såväl som föreningens egen ekonomi, synpunkter från medlemmar samt facklig information och motioner.

Du kan läsa protokoll här på hemsidan och hitta telefonnummer och adresser till styrelseledamöter, kontraktsombud, stiftsombud och regionala skyddsombud.