Prenumerera på KMT

Bild på sammanträdesrum

Dokument och information

KMR Stadgar
Normalstadgar för KMRs Stiftsföreningar
Måldokument för Kyrkomusikernas Riksförbund
Stadgar för Kyrkomusikernas samarbetskommitté
Stadgar för Nordiska kyrkomusikrådet
Utdrag ur Kyrkoordning för Svenska kyrkan

Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda, 80/90/100-modellen
Bilavtal 2014
Traktamentsavtal 18 för kyrkan
Handbok för BKSK 19 (Befattningsklassificering Svenska kyrkan)

Placeringspolicy för KMR
KMR's yttrande över Kulturutredningen 2009


Löneprocessen inom Svenska kyrkan
Kyrklig tillämpning av arbetsmiljöföreskrifterna i AFS 2015:4
KMRs yttrande över EFU-utredningen
Facklig information

Förbundsstyrelsen - protokoll

Från sammanträde 2022-12-01 - 02
Från ombudsmötet 2022-10-20 - 21
Från sammanträde 2022-10-19
Från sammanträde 2022-09-09
Från sammanträde 2022-05-09 - 10
Från sammanträde 2022-03-21 - 22
Från sammanträde 2022-02-09
Från sammanträde 2021-11-09
Från sammanträde 2021-10-21 - 22
Från sammanträde 2021-09-07
Från sammanträde 2021-05-17 - 18
Från sammanträde 2021-03-11 - 12
Från sammanträde 2021-02-08
Från sammanträde 2020-11-18
Från sammanträde 2020-10-13
Från sammanträde 2020-05-14
Från sammanträde 2020-03-16 - 17
Från sammanträde 2020-02-03
Från sammanträde 2019-11-20
Från sammanträde 2019-09-27
Från sammanträde 2019-09-15
Från sammanträde 2019-06-20
Från sammanträde 2019-06-11
Från sammanträde 2019-05-23
Från sammanträde 2019-03-12 - 13
Från sammanträde 2019-01-25
Från sammanträde 2018-12-03 - 04
Från sammanträde 2018-11-19 - 20
Från sammanträde 2018-09-13
Från sammanträde 2018-05-22 - 23
Från sammanträde 2018-03-20 - 21
Från sammanträde 2018-02-08 - 09
Från sammanträde 2017-11-31 - 12-01
Från sammanträde 2017-10-16 - 17
Från sammanträde 2017-09-05
Från sammanträde 2017-05-26
Från sammanträde 2017-05-15
Från sammanträde 2017-03-17
Från sammanträde 2017-02-01 - 02
Från sammanträde 2016-11-18
Från sammanträde 2016-10-21
Från sammanträde 2016-10-19
Från sammanträde 2016-09-15 - 16
Från sammanträde 2016-05-09 - 11
Från sammanträde 2015-11-16 - 17
Från sammanträde 2015-09-30
Från sammanträde 2015-05-18
Från sammanträde 2015-03-23
Från sammanträde 2015-03-18
Från sammanträde 2015-02-25
Från sammanträde 2015-01-20 - 21
Från sammanträde 2014-11-03 - 04
Från sammanträde 2014-08-27 - 28
Från sammanträde 2014-06-05
Från sammanträde 2014-02-21
Från sammanträde 2014-01-09
Från sammanträde 2013-11-15
Från sammanträde 2013-09-18 - 20
Från sammanträde 2013-05-22 - 23
Från sammanträde 2012-10-04 - 05
Från sammanträde 2012-05-28 - 29
Från sammanträde 2012-03-19 - 20
Från sammanträde 2012-01-11
Från sammanträde 2011-12-01
Från sammanträde 2011-09-19 - 20
Från sammanträde 2011-05-27
Från sammanträde 2011-04-07--11
Från sammanträde 2011-02-03
Från sammanträde 2010-11-29
Från sammanträde 2010-11-18
Från sammanträde 2010-10-06
Från sammanträde 2010-09-17
Från sammanträde 2010-09-15--17
Från sammanträde 2010-05-6--7
Från sammanträde 2010-03-17--18
Från sammanträde 2010-02-17
Från sammanträde 2009-11-12--13
Från sammanträde 2009-09-14--15
annonser:

Bannerannons