Kontraktsombud

efter val vid årsmötet 2017-03-06

Östra Värend

Peter Alrikson, Ann Chr Bladh-Lindeqvist och Rosemary Karlsson

Allbo-Sunnerbo

Mia Andersson och Olle Heverius

Södra Vätterbygden  

Edward Eklöf och Magnus Engblom.

Östbo-Västbo

Katarina Johansson och Rebecka Andersson

Njudung

Fredrik Albertsson

Kalmar-Öland

Anke Åkesson och Helén Olsson

Stranda-Möre

Maria Klingstedt och Mats Alexandersson