Prenumerera på KMT
Bild på publik

Bli medlem i
Kyrkomusikernas Riksförbund

Vill du bli medlem i Kyrkomusikernas Riksförbund? Välj något av nedanstående alternativ för att få mer information om hur du gör!

» Jag är anställd som kyrkomusiker

Som kyrkomusiker med anställning ska du vara medlem i Lärarförbundet och dubbelansluten till KMR. Gå in på Lärarförbundets hemsida och ansök om medlemskap. Under övriga upplysningar skriver du att du ska vara dubbelansluten till KMR eftersom du är kyrkomusiker. Avtalet mellan KMR och Lärarförbundet kan du läsa här.

Skicka samtidigt ett mail till register@kmr.se med dina personuppgifter så kan vi bevaka att du kommer in.

» Jag studerar kyrkomusik

Som studerande inom kyrkomusikområdet ska du vara medlem i Lärarförbundet och dubbelansluten till KMR. Gå gå in på Lärarförbundets hemsida och ansök om medlemskap. Under övriga upplysningar skriver du att du ska vara dubbelansluten till KMR eftersom du studerar kyrkomusik. Avtalet mellan KMR och Lärarförbundet kan du läsa här.

Skicka samtidigt ett mail till register@kmr.se med dina personuppgifter så kan vi bevaka att du kommer in.

» Jag studerar kyrkomusik och är anställd som kyrkomusiker

» Jag är anställd 25% eller mindre

Som studerande och kyrkomusiker med anställning 25% eller mindre ska du vara medlem i Lärarförbundet och dubbelansluten till KMR. Du ska anmäla dig som studerande. Gå in på Lärarförbundets hemsida och ansök om medlemskap. Under övrigt skriver du att du ska vara dubbelansluten till KMR eftersom du studerar kyrkomusik. Avtalet mellan KMR och Lärarförbundet kan du läsa här.

Skicka samtidigt ett mail till register@kmr.se med dina personuppgifter så kan vi bevaka att du kommer in.

» Jag är anställd mer än 25%

Som studerande och kyrkomusiker med anställning större än 25% ska du vara medlem i Lärarförbundet och dubbelansluten till KMR. Du ska ha samma medlemskap som övriga anställda kyrkomusiker. Gå in på Lärarförbundets hemsida och ansök om medlemskap. Under övrigt skriver du att du ska vara dubbelansluten till KMR eftersom du är kyrkomusiker. Avtalet mellan KMR och Lärarförbundet kan du läsa här.

Skicka samtidigt ett mail till register@kmr.se med dina personuppgifter så kan vi bevaka att du kommer in.

» Jag är pensionerad kyrkomusiker

När du går i pension upphör kopplingen mellan medlemskapet i Lärarförbundet och medlemskapet i KMR. Du är välkommen som pensionerad medlem i KMR och kan vara det även i Lärarförbundet. Kontakta kmr@kmr.se så hjälper vi till. Som pensionerad medlem i KMR har du samma rättigheter till försäkringar genom Lärarförsäkringar som du haft tidigare.

OBS! Detta gäller endast dig som är pensionerad kyrkomusiker. Övriga pensionärer är välkomna som fristående medlem.

» Jag är intresserad av kyrkomusik och vill bli fristående medlem

Är du intresserad av kyrkomusik men sysslar med annat till vardags är du välkommen som fristående medlem. Det kostar 570:-/år och då får du Kyrkomusikernas Tidning varje månad samt Årsbok med matrikel i maj. Du kan även teckna förmånliga försäkringar genom lärarförsäkringar. Skicka dina personuppgifter till kmr@kmr.se så får du ett inbetalningskort.


KMR-loggaKyrkomusikernas Riksförbund (KMR) är en sammanslutning av kyrkomusiker och övriga som gemensamt vill verka för kyrkomusikens främjande. Förbundets ändamål är
- att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till utbildning och anställning,
- att utveckla samarbetet och stärka gemenskapen mellan medlemmar samt
- att främja medlemmarnas kyrkomusikaliska kompetens.

Så lyder ändamålsparagrafen i KMRs stadgar. Du är varmt välkommen att vara en del i arbete och gemenskap med kyrkomusikaliska förtecken. Mycket går i Dur men vi tar oss givetvis an mollpartier och dissonanser med kyrkomusikerns/musikens bästa för ögonen. Som medlem får du Kyrkomusikernas Tidning en gång i månaden och Årsbok med matrikel. Du kan även teckna förmånliga medlemsförsäkringar via Lärarförsäkringar.

Ingela Sjögren,
förbundsordförande

annonser:

Bannerannons

Bannerannons