Styrelsen

| Styrelsen | Protokoll |
Befattning: Ledamöter:
Ordförande Mikael Hellgren  
Vice ordförande

Monica Wasberg

 
Sekreterare

Carolina Söderberg

 
Kassör

Robert Pauker

 
Styrelseledamot Christiane Rödder Steiner  
Styrelseledamot Peter Larsson  
Styrelseledamot Maria Karlsson  
Suppleant Stefan Norberg  
Suppleant Erik Fängström  
Fackliga ombud:

Stiftsombud och
reg. skyddsombud

Christiane Rödder Steiner
Ansvar för BD-delen.
 
Stiftsombud och
reg. skyddsombud
Mikael Hellgren
Ansvar för AC-delen
 

Tillbaka till startsidan

© KMF i Luleå stift 2017-05-14