Styrelsen

| Styrelsen | Protokoll |
Befattning: Ledamöter:
Ordförande Peter Larsson  
Vice ordförande

Monica Wasberg

 
Sekreterare

Maria Karlsson

 
Kassör

Robert Pauker

 
Styrelseledamot Christiane Rödder Steiner  
Styrelseledamot Carolina Söderberg  
Suppleant Björn Malmehed  
Fackliga ombud:

Stiftsombud och
reg. skyddsombud

Christiane Rödder Steiner
Ansvar för BD-delen.
 
Stiftsombud och
reg. skyddsombud
Mikael Hellgren
Ansvar för AC-delen
 
Hedersledamot Stefan Normark  
Hedersledamot Stig Lundmark  

Tillbaka till startsidan

© KMF i Luleå stift 2019-03-11