Noterat

| Noterat | Arkiv |
Kontraktsombudsträff på Stiftsgården i Skellefteå den 26 september 2016

Styrelsen för KMF i Luleå stift samlar en gång varje år kontraktsombuden i stiftet för att dela erfarenheter, uppdatera varandra kring det aktuella läget i kontrakten, inspirera och tipsa om vad man kan göra som kontraktsombud. Så även i år när vi som brukligt samlades på Stiftsgården i Skellefteå.

På bilden från höger: Robert Pauker, Viktoria Dahlström, Anders Wälimäki, Carolina Dawidson, Maria Karlsson, Erika Sandström, Peter Larsson, Lena Stenlund, Mikael Hellgen, Christiane Rödder Steiner, Björn Malmehed

Minnesanteckningar från kontraktsombudsträffen

  1. Vi gjorde en runda och presenterade oss
  2. Nya kontraktsindelningar 6 kontrakt i stället för 8 i framtiden
  3. Med matrikeln som hjälp för att se vilka som finns på tjänster, slutat eller börjat så gick vi laget runt. Många förändringar i flera kontrakt. Kontraktsombuden har en viktig funktion att ha lite kontroll på vad som händer med tjänster för att också kunna rapportera detta till KMR och matrikeln.
  4. Rapport och info om vad som händer i kontrakten
  • Några tankar: uppgivenhet över att kollegor inte kommer på träffarna och inte heller hör av sig. Är det nya tider som gör att vi inte har samma behov av fysiska träffar? Ska vi göra på något annat sätt?
  • Vi bör uppmuntra de ”nya musikerna” att komma på träffar och förklara varför man ska vara med i KMR Kanske en personlig kontakt genom ett telefonsamtal nångång?
  • Södra Lappland är bra, gott föredöme! Stor uppslutning trots långa avstånd.

Vid protokollet: Carolina Dawidson


Kontraktsombuds- och styrelsemöte 28 september 2015

Det är alltså KMF som haft styrelsemöte, inkl suppl och kontraksombuden i Luleå stift, övre Norrland - på Stiftsgården i Skellefteå under måndagen (28.9) Styrelsen träffades dock redan under sön em.

En givande och värdefull träff med kollegor runt om i stiftet! Bra få träffas och samtala; och om saker som rör kyrkomusikernas situation - ett ofta rätt ensamt men mycket viktigt arbete i glädje såväl som i sorg. Tillströmningen av nya kantorer/organister synes tyvärr inte så ljus; färre sökningar till t ex musikhögskolan i Piteå pekar på en negativ trend - som vi verkligen hoppas kan vändas!

En tanke på ett konsertprojekt har väckts, nämligen att få göra Romans Den svenska mässan - detta tillsammans med alla kyrkomusiker under 2017; ett större kollegialt samarbete som vi ser mycket fram emot!

På bilden fr v: Stefan Norberg (foto), Anders Wälimäki (kontr.ombud Skellefte kontrakt), Lena Stenlund (k.o Lule k), Erik Fängström, Björn Malmehed (k.o Ume k), Carolina Dawidson (sekr), Christiane Rodder Steiner, Mikael Hellgren (ordf), Erika Sandström, Robert Pauker (k.o N Lapplands k) samt Jerry Winblad von Walter (Sensus, Piteå)

Saknas på bild: Jonas Östlund, Maria Karlsson, Monica Wasberg som inte hade möjlighet vara med.

Text och bild: Stefan Norberg (kantor i Vindelns förs)

Kontraktssamlingar för kyrkomusiker

Kyrkomusikerföreningen i Luleå stift (KMF) anordnar regelbundet på kontraktsnivå samlingar för kyrkomusiker. Ambitionen är att musikerna i varje kontrakt ska ges möjlighet att träffas minst en gång/termin. Samlingarna är både ”fackmöten” där information om fackliga frågor ges och yrkesträffar med plats för inspiration och fortbildning i kyrkomusikerrollen.

KMF står genom sina kontraktsombud som inbjudare till träffarna. Till mycket god hjälp med innehållet utöver det fackliga har vi haft och har Luleå stifts musikkonsulent och Sensus studieförbunds verksamhetsutvecklare med inriktning kyrkomusik.

KMF:s styrelse samlar varje år kontraktsombuden till en dag för utvärdering av och tankar kring verksamheten. Vid årets samling framkom att det ofta är trögt att få musikerna att komma till träffarna. Skälen därtill kan vara flera, men bl.a. nämndes att man ”sitter fast” i verksamhet i den egna församlingen.

I det avtal som nu är aktuellt har en heltidsanställd rätt till 100 årstimmar kompetensutveckling. Vi tänker att det som sker på kontraktsträffarna kan vara en liten del av den tiden. Rätt att på arbetstid få ta del av facklig information finns också avtalad.

Vi vill med detta brev verka för att samtliga arbetsledare uppmuntrar de musiker man har ansvar för att delta i kontraktsträffarna och ser till att frigöra arbetstid för detta. Kanske räcker det med att en gång/termin ta bort en bokningsbar förrättningstid. Naturligtvis måste musikerna själva bidra och vara intresserade för att göra det så smidigt som möjligt. Det är också viktigt att träffarna bokas in i god tid för att underlätta planeringen.

2015-09-29
För Kyrkomusikerföreningen i Luleå stift

Mikael Hellgren, ordförande


Orgelspelarkursen 17-21 augusti 2015

Årets kurs gick av stapeln 17-21 augusti 2015 och hålls för andra året på Musikhögskolan i Piteå. Som lite bonus i år kunde vi förlägga några av lektionerna på den stora orgeln i Acusticum vilket var mycket lyckat.

11 deltagare deltog. Maria Axell och Nina Sandell var orgellärare, Susanna Lindmark höll i körsång och individuella lektioner och Carolina Dawidson var kursledning från Stiftet.

På onsdagkvällen höll eleverna i en musikstund i Hortlax kyrka där alla framförde något stycke antingen på orgel eller sång.

Främre raden från. vänster:
Ing-Marie Lindgren, Maria Axell, Anna Brink, Ulrika Esberg, John Holmquist, Elinor Stenlund
Bakre raden från vänster:
Jonatan Sandberg, Nina Sandell, Maria Sundén, Gunnel Granström, Karin Sandling, Mathilda Olsson

Text och bild Carolina Dawidson


Kyrkomusikerforum i Luleå 2015

Den 2-3 juni 2015 gick det 4:e Musikerforumet av stapeln i Luleå.

Under första dagen ledde oss Arne Lundmark i körsång som sedan avslutades med en konsert i Domkyrkan.

Under dag två fick vi ta del av seminarium med Ing-Marie Janzon som pratade om scenisk kör samt organist Ulf Norberg. Innan vi åkte hem så lyssnade vi till bitr. professor i hälsovetenskap Catrin Kostenius omkring ämnet Helande toner i hållbart ledarskap

Förutom detta fick vi fira mässa tillsammans och äta goda måltider, inte helt oviktigt när man är på kurs!

Dagarna samlade ca 70 kyrkomusiker från både Norr och Västerbotten och det känns som en enorm glädje att få mötas och se att vi är många och att det görs ett fint musikaliskt arbete i alla våra kyrkor runt om i stiftet.

Vänliga hälsningar

Carolina Dawidson

MUSIKKONSULENT, LULEÅ STIFT
TELEFON: 0920-26 47 75 MOBIL: 072-22 25 456


Orgeldag för barn och unga Lördag 21 februari 2015, Musikhögskolan i Piteå

Lördagen den 21/2 samlades 12 barn och ungdomar i åldern 7-16 år, från både Norr- och Västerbotten till en orgelspelardag på Musikhögskolan i Piteå. Förutom att de fick se den enormt stora orgeln i Acusticum så fick alla orgellektioner för Gary Verkade (orgelprofessor på skolan) och två av hans elever.

Detta bådar gott för den framtida rekryteringen av unga kyrkomusiker i vårat stift!

Foto och text Carolina Dawidson


Orgeldag för barn och unga Lördag 8 februari 2014, Musikhögskolan i Piteå

En snöig lördag den 8/2 samlades sju stycken orgelelever på Musikhögskolan i Piteå, från Luleå och från Skellefteå för att få lektioner av Gary Verkade och hans elev Per Brudsten.

Vi började dagen med fika och sedan fick vi höra några stycken från den stora orgeln i Acusticum. Därefter fick alla "klättra" runt i orgelhuset som är tre våningar! Gruppen delades och alla fick en lektion och fick pröva att spela på orgeln.

Nöjda och glada åkte deltagarna hem och är förhoppningsvis ännu mer sugna på att spela orgel!

Text och bild: Carolina Dawidson

 


Årets orgelspelarkurs i Umeå 13-18/8-2013

Kursen hade 11 deltagare som kom från hela Luleå Stift. Lärare var Maria Axell, Nina Sandell och Carolina Dawidson.

Personer på bilden:
Fr vänster: Kerstin Eliasson, Lars Olov Sjöström, Eva Bringlöv, Irina Skirpo, Hans Ellingsson, Charlotta Kuisma, Ann-Christine Ojanlatva, Jenny Funck, Henrik von Ahn
Sittande: Amalia Siggemo, Maria Axell, Jonatan Sandberg. Saknas på bilden Nina Sandell

Foto och text: Carolina Dawidson


Orgeldag för barn och unga Lördag 9 februari 2013, Musikhögskolan i Piteå

En kall februaridag träffades ett gäng barn och ungdomar på musikhögskolan i Piteå för att få spela orgel. De fick både spela i grupp och enskilda lektioner av Gary Verkade och hans elever.

De fick även tillfälle att både se på och provspela på Skandinaviens största orgel som finns på Studio Acusticum. Ett spännande moment var att de även fick gå in i orgeln och där skulle man kunna gå vilse eftersom det är tre våningar med pipor och smala trappor!

Nöjda, glada och inspirerade att fortsätta spela orgel åkte de alla hem igen!


Personer från vänster: Gunilla Karlsson( Organist S:t Olov Skellefteå), Ebba Nilsson, Linnea Rubin, Karin Jansén, Olivia Berglund, Gabriel Eilardsson, Gary Verkade(Orgelprofessor på Musikhögskolan) saknas på bilden, Simon Reineholm

Foto och text Carolina Dawidson


Överkalix kyrkokör 90 år

Musik till Guds ära och som rekreation för själen. Ja, så uttryckte Johann Sebastian Bach syftet med musik. Dessa uttryck genomsyrade tacksägelsehelgen när Överkalix kyrkokör firade 90 år - med både jublande sprudlande toner och vilsamma stycken.

Överkalix kyrkokör
Överkalix kyrkokör. Foto: L. Landin

Överkalix sångkör, som den hette 1922, bildades av vik komminister Arvid Nordin. Förutom sång i hembygden var kören med vid starten av Sveriges körförbund på Stockholms Stadion 1925.

Nuvarande kyrkokör medverkar vid ett tjugotal tillfällen under året, olika gudstjänster och konserter. Troget samlas sångarna för repetitioner varje onsdagkväll. Alla åldrar träffas – sångarna är mellan 22 och 78 år. Några har varit med sedan 60-talet.

5 körledare
5 Körledare. Fr. v. Thore Andersson, Siv Larsson, Anna-Maria Östlund (nuvarande körledare), Maria Karlsson och Erling Lindskog. Foto: L. Landin

Texten är ett utdrag från Siv Larssons reportage från jubileumshögtiden.

Läs mera på Överklaix församlings hemsida: www.overkalixforsamling.se
Välj "Musikverksamhet" under menyelementet "Verksamheter".


Orgelspelarkurs i Umeå 14-19 augusti 2012.

" En mycket spännande och lärorik vecka som gett mig stor insikt i orgelspel och en bra grund att bygga vidare på.

Jag är glad för all den inspiration och nya bekantskaper jag fått under kursens gång.
Ett stort tack för denna gång och hoppas vi ses igen nästa år!"

Text: Simon Eriksson, kursdeltagare

Här är de som gått årets orgelspelarkurs i Umeå.


Personer på bilden:
Bak från vänster: Oskar Lidström, Marcus Lundström, Bengt Jönsson, Simon Eriksson, Urban Lundström, Hans Ellingsson, Daniel Lundström
Fram från vänster: Nina Sandell, Maria Axell, Eva Norgren, Eva Bringlöv, Gunnel Sandström, Henrik von Ahn, Carolina Dawidson, Linnea Grahn

Vänliga hälsningar
Carolina Dawidson


Barnkördagar med Karin Runow

Under helgen den 21-22/4 2012 träffades barnkörer från Norrbotten i Nederluleå kyrka för att sjunga under Karin Runows ledning. Lägret samlade ca 100 barn och det var ett innehållsrikt program under lördagen som innehöll övning, lek, mat och avslutades med en konsert.

På söndagen sjöng alla barnen i gudstjänsten och kunde sedan åka hem med både nya sånger och nya vänner i bagaget.

Som arrangör för detta står LUNK( Luleå stifts norra kyrkosångförbund) UKN ( Ung kyrkomusik i Norrbotten), Luleå Stift och Sensus.

Hälsar Carro

Text och bild Carolina Dawidson


Orgelelevdag i Piteå 18/2 2012

En lördag i februari 2012 så träffades 8 barn och ungdomar på musikhögskolan i Piteå. Under ledning av orgelprofessor Gary Verkade och hans egna elever sån fick barnen både höra orgelmusik, bygga ihop en orgelmodell från Grönlunds, samt chansen att ha både egen lektion och grupplektion på olika orglar.

Dagen var mycket trevlig och alla åkte därifrån med ny energi och glädje över att få träffa fler som spelar orgel.

Här nedan ett par bilder från den dagen.

Orgelelevdag 2012 Orgelelevdag 2012

Hälsningar
Carolina Dawidson


Orgelspelarkurs i Umeå 16 - 21 augusti 2011

Ett tiotal musikintresserade har nyligen deltagit i Luleå stifts orgelspelarkurs i Umeå.
Hoppingivande är, att en hel del ungdomar sökt sig till kursen. Något som behövs, då Svenska kyrkan behöver rekrytera kyrkomusiker för framtiden.

I utbildningen har ingått musik för högmässan, kyrkliga handlingar, psalmkännedom, brukspiano samt improvisation. Även sång- och körövningar har hunnits med.

Organisten Maria Axell, Backens kyrka, Umeå, en av orgellärarna på kursen säger:
- Det är väldigt roligt att se hur alla deltagare utvecklas och lär sig så mycket under kort tid.

Deltagarna i orgelkursen i Backens kyrka, Umeå. Vid en av Sveriges största kororglar.
Fr.v Aron Nygren, Teg-Umeå, Kerstin Eliasson, Karesuando, Simon Reineholm, Skellefteå, Maria Hjalmarsson Arjeplog, Markus Mattsson, Vilhelmina, Jenny Funck, Karesuando, organist Nina Sandell, Piteå, Sara Söderberg, Tavelsjö, Siv Karbin, Skellefteå, organist Maria Axell, Umeå, Matilda Olsson, Sävar, Ellen Eriksson, Älvsbyn, Musikkonsulent och rekryteringsansvarig vid Luleå stift Carolina Dawidson, Luleå.

Text och foto: Agneta Mattsson.


Barnkörhelg i Norrfjärden 7-8 maj 2011

Vi fick två härliga dagar i Norrfjärden där församlingen hade ordnat det väldigt fint för oss som kom resande.

Det var körer från Övertorneå, Nederluleå, Domkyrkan, Infjärden, Norrfjärden och Öjebyn-Furuberg. Totalt blev det ca 55 barn som sjöng både på lördagskvällen och på söndagens familjegudstjänst. Dessutom hann vi med tipsrunda, lekar i sporthallen, mat och grillkväll.

Uppsjungning
Övning på podiet
Konsert

Trötta, nöjda och glada åkte vi sedan hemåt igen. Barnen knöt nya kontakter över stiftet och vi körledare hann prata med varandra.

Tack till Norrfjärdens församling som var värd detta år!

Text och bild: Stig Lundmark


Sångdag för killar

Sista lördagen i september 2010 samlades 17 sångsugna killar i åldrarna 7-12 år i Havsbadskyrkan i Piteå. Killarna var hemmahörande i Luleå, Umeå och Piteå. En del av dem körsångare, andra inte.

Under inspirerande ledning av Peter Tikkanen fick de lära sig sånger om Affe Giraff, Superhjältar, hösten m.m. Dagen avslutades med en minikonsert för föräldrar och andra vuxna och sedan lek i äventyrsbadet.

Det var helt klart en dag som gav mersmak åt alla inblandade och vi hoppas på en uppföljning nästa år! Arrangörer var; Luleå stifts Norra Kyrkosångsförbund, Luleå stift och Sensus.

Här nedan ett par bilder från dagen.

Lena Stenlund


Orgelspelarkurs 2010 i Umeå

Den 17-22 augusti hölls en orgelspelarkurs i Backens kyrka och församlingsgård i Umeå. Arrangörer var Luleå stift och Kyrkomusikerföreningen i Luleå stift och medverkande var bland andra Maria Axéll, Mikael Hellgren och Carolina Dawidson.

Kursen inleddes på tisdagskvällen med en imponerande konsert av några av Bachs verk för orgel framförd av Maria Axéll. Sedan erbjöds under de följande dagarna professionell träning i orgel, sång och dirigering. Under kvällarna stod ett flertal kyrko- och kapellorglar till förfogande för egen övning.

Efter en festlig middag på lördagen avslutades kursen med högmässa på söndagen, i vilken deltagarna fick chans att visa upp vad de lärt sig under veckan.

För mig var kursen ett trevligt och nyttigt arrangemang som jag kan föreslå andra som är intresserade av orgel och som önskar inspiration, vägledning och utbyte med representanter från andra församlingar.

Anne Åström, kursdeltagare


KMF:s årsmöte den 9/3-2010 i Skellefteå

Årets årsmöte inleddes som vanligt med FIKA på stiftgården. Smakar alltid gott med kaffe när man har rest mer eller mindre långt!

Sedan gick vi till Landskyrkan där Anne-Lise Sjödin väntade på oss för att ha några timmar där hon berättar om hur hon undervisar barn på orgel och där vi även fick gå igenom den nya orgelskolan –Orgelpuls som hon har gett ut på Gerhmans musikförlag. Det var mycket inspirerande och vi fick även pröva på att vara ”elever” genom att kliva upp på orgelpallen. Att lära barn och unga att spela orgel är ju något som vi ALLA måste hjälpas åt med för att få nya generationer att hitta detta fantastiska instrument och för att få fram nya duktiga organister och kantorer.

Efter en god lunch så gick vi till årsmötet. I år hade det kommit in 13 motioner till ombudsmötet som vi gick igenom och hade synpunkter på. I styrelsen är det en ny suppleant, Robert Pauker.
Två nya kontraktsombud valdes: Mona Nykänen för Luleåkontraktet och Anna-Maria Östlund för Kalix-Torneå kontrakt. Vi hälsar dem mycket välkomna och stöttar dem i deras uppgifter.

Efter årsmötet gick vi åter upp till kyrkan där Anne-Lise fortsatte sitt pass. Dagen avslutades med fika och därefter reste alla hem till sitt igen. Förhoppningsvis var vi alla ännu mer ”peppade” på att undervisa och bli ännu bättre pedagoger!

Vi var 22 deltagare denna dag.

Vid tangenterna: Carolina Dawidson
Bakom kameran: Carolina Dawidson


Kyrkomusikens dag firades i Norrbotten lördag den 6 februari 2010.

I samband med Kyndelsmässodagen anordnade Luleå stifts norra kyrkosångsförbund en kördag i Örnäsets församling. Närmare 140 sångare deltog. Unikt för denna dag var att både barn, ungdomar och vuxna sjöng tillsammans.

Det är jätteroligt att så många vill vara med, trots att det blir en lång dag på grund av långa resor, säger LUNKs ordförande Siv Larsson. Vi valde att lägga kördagen på lördagen. I stället hoppas vi att körsångarna medverkar i sin hemförsamling på söndag, som ju är kyrkomusikens dag – kyndelsmässodagen.

Förbundsdirigenterna Monica Wasberg och Andreas Söderberg- Seppälä ledde repetitionerna, som sedan mynnade ut i en musikgudstjänst med bland annat musik av Rutter, Mendelssohn, Nyberg och Agnestig.

Här nedan några bilder från kördagen.


Alla (Klicka på bilden för förstoring)

Barnkören

Barnsolo

Sångare

Hälsningar!
Siv Larsson, ordförande i Luleå stifts norra kyrkosångsförbund


Musikerträff i Skellefteå 22 januari 2010

Musikerna i Skellefteå kontrakt träffades i Moröns bönhus fredag den 22 januari 2010 för att få en förmiddag med sångpedagog Anette Jernelöf. Anette gav många goda tips på hur man kan tänka när det gäller körklang och hur man kan jobba med detta för att kören ska låta så snyggt som möjligt!

Vi fick göra endel praktiska övningar också ( ser ut som folkdans, men det var det inte!)
Det var en trevlig fredag. Tack till Anna Renström som hade ordnat det goda fikat.

Här nedan några bilder från det tillfället.

Musikkonsulent/ Carolina Dawidson


Orgelspelarkurs i Umeå 11-16 augusti 2009


Stående: Jörgen Wennström, Eva Bringlöv, Malin Pounu, Ing-Marie Lindgren, Kerstin Eliasson, Sanna Välitalo, Åsa Valkeapää, Ulrika Stenlund, Maria Hjalmarsson.
På huk: Mikael Hellgren, Maria Axéll
(foto: Carolina Dawidsson)

Luleå stift anordnade en orgelspelarkurs som hölls i Umeå, Backens kyrka, mellan den 11-16 augusti. Kursen började på bästa tänkbara sätt, med en orgelkonsert då Maria Axéll spelade. Lärare under kursen var organisterna Maria Axéll och Mikael Hellgren. Lotta Hallberg var sångpedagog och Carolina Dawidson, musikkonsulent, höll i dirigering och körsång. Vi var 9 deltagare på kursen och kom från Karesuando i norr till Umeå i söder.

Under kursen fick vi undervisning i liturgiskt samt solistiskt orgelspel, musikteori, repertoarkännedom, sång, körsång och dirigering.

Var dag fick vi lunch i Backens församlingsgård, ett tillfälle för oss att lära känna varandra och byta erfarenheter.


Vid orgeln: Sanna Välitalo
(foto: Mikael Hellgren)

Kursen avslutades med högmässa i Backens kyrka söndagen den 16 augusti, då kursdeltagarna fick chans att spela och sjunga.

Det var fantastiska dagar med orgelspel, sång och sol.

/Eva Bringlöf/


Barnkörhelg i Luleå domkyrka 19-20 april 2008

Under trubaduren och pastorn Tomas Boströms inspirerande ledning genomfördes årets barnkörhelg i Luleå domkyrka. Sammanlagt deltog cirka 100 barn från Övertorneå, Råneå, Arvidsjaur, Korpilombolo, Hortlax, Nederluleå samt domkyrkoförsamlingen.

Lördagskvällens musikgudstjänst, där den stora barnkören medverkade, följdes sedan av bad i badhuset.

Trötta, nöjda och glada åkte vi sedan hemåt igen efter familjegudstjänsen och kyrklunchen på söndag.

Stort tack till domkyrkoförsamlingen och dess medarbetare för ett mycket väl genomfört arrangemang.


Kyrkomuskerföreningens årsmöte (Luleå stift) 10-11/4 2008

Den 10 april samlades ett tjugotal kyrkomusiker från Luleå stift i Öjeby församlingshem för att tillsammans bilda en kör under ledning av körprofessor Erik Westberg. Dagen var en fortbildningsdag i samband med föreningens årliga årsmöte.

Vi sjöng repertoar av Mendelssohn, Lux aeterna av Morten Lauridsen samt spirituals i trevliga arrangemang. Under Eriks säkra ledning framförde vi sedan dessa vid en konsert i Öjeby kyrka.

Efter en så intensiv dag var det säkert fler än jag som var helt slut efter konserten! Men en mycket trevligt var det och väldigt nyttig för oss körledare att få kliva ur körledarrollen och istället sjunga.

Tack till er som arrangerat denna dag!

Lena Stenlund, Luleå


Kontraktsombudsträff 2007

Måndagen den 24 september samlades kontraktsombuden samt styrelsen för KMF i Luleå stift till den årligt återkommande träffen på Stiftsgården i Skellefteå. Här nedan en bild från det tillfället.


Orgelspelarkurs i Umeå

Luleå stift erbjöd orgelspelarkurs i Umeå under sex dagar i augusti 2007. Kursen hade åtta mycket entusiastiska deltagare, som kom från bl.a. Karesuando, Luleå och Lycksele. Lärare vid kursen var organisterna Maria Axéll och Mikael Hellgren, musikkonsulent Ewerth Richardsson och sångpedagog Anders Lundström.


Evelina Rönnberg, Mikael Hellgren, Madeleine Esberg, Malin Pounu, Lenita Funck, Maria Axéll, Eva Karlsson, Inga Dimenäs, Josef Ylipää, Anders Ingri

Kursen innehöll undervisning i liturgiskt och solistiskt orgelspel, sång, musikteori, körsång och dirigering. Under en eftermiddag anordnades en orgelutflykt till Tegs kyrka i Umeå. Kursen avslutades med att deltagarna spelade vid gudstjänsterna i Backens kyrka och i Grisbackakyrkan.

Fyra deltagare avlade prov för orgelspelarbevis. Orgelspelarbeviset, som inte innebär någon formell behörighet, intygar att innehavaren av beviset är kapabel att vikariera som orgelspelare vid exempelvis högmässor.

Text: Maria Axéll


Stiftets barnkördagar 21-22 april -07

Vi fick två härliga dagar i Arvidsjaur där Erika och Mikael Hellgren hade ordnat det väldigt fint för oss som kom resande.

Det var körer från Luleå Domkyrka, Nederluleå, Porjus, Jokkmokk, Arvidsjaur och Glommersträsk. Totalt blev det ca 60 barn som sjöng både på lördagkvällen och på söndagens gudstjänst. Dessutom hann vi med tipsrunda, lekar, mat och äventyrsbad.

Trötta, nöjda och glada åkte vi sedan hemåt igen. Barnen knöt nya kontakter över stiftet och vi körledare hann prata med varandra.

Tack till Arvidsjaur som var en av värdarna detta år !

Text och bild Carolina Dawidson


Lite rapport från årsmötet från Umeå den 23 februari –07

Det var en mycket kall fredag morgon som våra bilar rullade mot Umeå och Mariakyrkan. I Luleå visade termometern på – 28 grader, brr…

Nåväl. Framme i Mariakyrkan fick vi gott fika och årsmötesförhandlingarna kunde börja. Det var inga större saker som behövdes avhandlas utan allt löpte på bra.

Efter en god lunch som Björn Malmehed hade bokat så tog Henrik Tobin över platsen därframme. Hans ämne för dagen var Skönhet och Relation. Han delade med sig av mycket spännande tankar och gav kanske en och annan Aha-upplevelse också !
Dagen avslutades med att vi sjöng några psalmer ur 2000 talet som Björn M, Jenny och David B hade övat inför.
Det var en trevlig avslutning på dagen och vi skiljdes åt med många goda skratt och samtal i våra sinnen. Man blir glad av att träffa kollegor och att se en annan kyrka än sin egen emellanåt !

Tack till Umeåborna som hade ordnat dagen så fint.

Text: Carolina Dawidson/ Porsökyrkan / Nederluleå församling
Foto: Mikael Hellgren


Orgelspelarhelg 13–15 oktober 2006 Hortlax – Norrfjärden

Orgelspelarhelgen som i år var förlagd till Hortlax och Norrfjärdens församlingar, samlade sju deltagare. Dessa kom från Lycksele, Umeå, Fällfors, Rosvik, Altersbruk och Morjärv. Maria Axéll och Mikael Hellgren ansvarade för undervisningen och Ewerth Richardsson ordnade med det praktiska.


Maria Axéll, Jörgen Wennström, Anna-Mai Häggbom, Karin Renklint,
Mikael Hellgren, Marita Tallfält, Eva-Lena Liljedal.

Deltagarna övade på psalmer och orgelstycken som sedan praktiserades i söndagens gudstjänster i Hortlax och Norrfjärden. Den yngste deltagaren, Petrus Söderström, 11år, inledde gudstjänsten i Hortlax kyrka med ett orgelstycke som framfördes med stor säkerhet. I Norrfjärdens kyrka medverkade bl a Helena Holmlund, 14 år. Helena är stiftets första suzukielev som avlagt prov för orgelspelarbevis. Grattis! Detta klarade hon galant.


Petrus Söderström, 11 år

Helena Holmlund, 14 år

TEXT och FOTO: Ewerth Richardsson


Samling för kyrkomusikerna i Södra Lapplands kontrakt

Den 22 maj 2006 samlades kyrkomusikerna i Södra Lapplands kontrakt. Karin Holmgren från Sensus studieförbund stod för inbjudan och det mesta förarbetet. Träffen i Storuman var viktig. Där avhandlades och informerades om ekonomiska realiteter, synpunkter kring repertoar och abonnemang. På önskelisten sattes att UKV helst planerar för Barnkördagar på två platser i Västerbotten på grund av att avstånden är så stora. Vidare önskar man sig en Kontraktskördag i inlandet gärna med Thomas Pleje. En repertoardag blir det i Vilhelmina den 4/10.

Personer på bilderna: Karin Holmgren, Rolf Eriksson, Kerstin Stenman, Jerry Winblad von Walter, Rose-Marie Vinberg, Karolina Lif, Ingrid Löfdahl, Petra Eriksson.

Foto: Ewerth Richardsson


Årsmöte för KMF i Luleå stift fredag den 24 februari 2006 i Petrigården i Gammelstad.

OrdförandebyteGlädjande många kom till årets årsmöte i Gammelstad. Inte utan orsak hölls mötet i avgående ordförandes församling. Efter 10 år som ordförande för föreningen lämnade Ursula Grönlund över till Mikael Hellgren, organist i Arvidsjaur. I övrigt blev styrelsen delvis förnyad, vilket framgår av styrelsemappen på hemsidan. Det är tillfredsställande att inlandet är väl representerat i styrelsen, vilket också förstärkts i och med årsmötet.

Efter lunch gavs tips för vårt välbefinnande som kyrkomusiker av massör Ann Marie Andersson. Detta inslag blev mycket uppskattat och information om hennes tips kommer att delges kyrkomusikerkåren.

Gymnastikövningar Gymnastikövningar Gymnastikövningar

Sedan följde en informations- och frågestund med vår nya förbundsorförande Ingela Sjögren. Under hennes medverkan samtalades kring aktuella fackliga frågor.

Hela dagen inramades av intressanta och lärorika upplevelser och som en kulmen i denna historiska och kulturbärande miljö bjöds vi på en mycket fin orgelkonsert i Gammelstads kyrka. Förutom det fina framförandet måste också understrykas att vi känner glädje och stolthet över flera unga, spjutspetsorganister i vårt stift. Katrin Meriloo Övertorneå, Maria Axell Umeå, Lars Sjöstedt Norrfjärden och Robert Pauker från Kiruna delade på programmet.

Slutligen framför vi vår varma tack till vår avgående ordförande Ursula Grönlund som slutat efter tio engagerade år och välkommen till vår nye ordförande Mikael Hellgren.

Text: Stefan Normark
Foto: Stig Lundmark


Barnkörmetodik med mersmak

Inspiratören och körpedagogen Marie Bejstam bjöd på en lärorik och underhållande dag omkring barnkörmetodiken. Kursdagen den 17 februari 2006 på Musikhögskolan, samlade 34 deltagare. Bland dessa syntes 18 kyrkomusiker, EFS-konsulenter, församlingspedagoger och en handfull musikhögskolestudenter. Initiativtagare till arrangemanget var organisten i Piteå stadsförsamling, Maria Gustafsson. Till hennes hjälp hade hon Susanna Lindmark, representant för UNGiKÖR som är en del av Sveriges körförbund, Musikhögskolan i Piteå, Sensus studieförbund och Luleå stift.

Marie startade kursdagen med uppvärmning av kroppen och rösten. Dagen fylldes med massor av sånger på olika språk. Kroppen aktiverades. Fotarbetet fanns med och armarna och händerna var sällan stilla. Mottot för dagen var - Hela kroppen behövs för att lära!

Deltagande kyrkomusiker:
Carolina Dawidson, Maria Berglund, Jenny Lindberg, Lena Stenlund, Ewa Gran-Rosell, Birgitta Edqvist, Petra Eriksson, Jörgen Olsson, Ewa Edström, Indra Lindkvist, Christina Sandlund, Eva Engman, Maria Gustafsson, Birgitta Wangby, Eleonor Harlin Siurumaa, Elisabeth Lindgren, Sara Thuresson, Ewerth Richardsson.


Susanna Lindmark, Marie Bejstam och Maria Gustafsson.

Text och foto: Ewerth Richardsson


Rösträtt åt alla!

Studiedagar har hållits i Umeå och Piteå 18-19 januari 2006 i att leda Körskola - en rösträtt för alla! Initiativet till kursdagarna har tagits av Sensus studieförbund och Luleå stift. Kursdagarna samlade 27 kyrkomusiker och körledare samt några intresserade studenter från musikhögskolan i Piteå. Som föreläsare och inspiratör hade man kallat sångpedagog Ulla Jacobsson-Werner, Linköping.

Ulla Jacobsson-Werner, Linköping, Pär Lindberg, Piteå, Christina Sandlund, Norrfjärden, Kjell Sandberg, Boden, Inger Rehn, Hortlax,Gunvor Lampa, Kalix, Ewa Edström, Roknäs, Åsa Jonsson, Älvsbyn, Jörgen Wennström, Töre, Rainer Lindh, Piteå, Malin Lindström, Piteå, Mikael Hellgren, Arvidsjaur, Jerry Winblad von Walter, Piteå, Mikael Jacobsson, Piteå

Foto: Ewerth Richardsson

- Det har visat sig att ovana körsångare som får extra sångträning en till två terminer i en körskola, har lättare att platsa i befintliga körer, menar Ulla Jacobsson-Werner. Det är därför Jerry Winblad von Walter, musikansvarig i Sensus studieförbund och Ewerth Richardsson, Luleå stift, vaskat fram dessa studiedagar.

- Vi vill stärka de nya körsångarnas självförtroende och i slutändan få ett bra musikaliskt slutresultat, hävdar Jerry Winblad von Walter.

- I Piteå prövade vi en körskola för två år sedan. Det blev en test i hur man kan lägga upp 10 träffar och vi fick nya erfarenheter att gå vidare med, säger Ewerth Richardsson.

Det som nu startas upp är körskolor i Luleå, Piteå och Umeå. Efter att ha gått en till två terminer är det då lättare att slussas ut i de befintliga körerna.

Sångpedagog Ulla Jacobsson-Werner gav under dagen många viktiga och intressanta tips i hur man värmer upp rösten, lär sig slappna av och även få fart på stela kroppar med hjälp av höften som fick teckna siffror. Kursdagen i Piteå gav mersmak och körledarna har nu fått nya tips och avdammade ideér att ta tag i. Körsången och gemenskapen har stor betydelse för vårt välbefinnande. Därför ser vi fram mot fler körskolor i landet.

Text: Ewerth Richardsson


Kontraktsombudsträff 27 september 2005.

Den 27 september hölls kontrakts-ombudsträff i Luleå stift. Vi var 13 personer i Stiftsgården i Skellefteå, både kontraktsombud och styrelse-medlemmar från vår egen stifts-förening, som inledningsvis bjöds på diverse facklig information, med anledning av det nya avtalet. Frågor som berördes var bland annat det nya utvecklingsdokumentet, förhandlings-sätt och frågan om schemaläggning eller inte.

Övriga frågor var t.ex. rekryterings-situationen till kyrkomusikeryrket, där ett slag på trumman i form av projekt "Nordorgel" åter kommer att genomföras nästa höst. Hemsidors utformning samt repertoar-listor respektive CD-skivor med musikförslag till förrättningar utmynnade i en livlig diskussion med många tankar.

Vi fick också ta del av viss information från det senaste mötet med Förbundsstyrelsen. Både förbundets ordförande och kamrer, som skött ekonomisk förvaltning respektive revision och uppdatering av KMR:s matrikel, har nu efter lång och trogen tjänst på egen begäran avgått. Det är sannerligen inte lätt för någon att överta och sköta dessa "mastodontuppgifter" på ett lika bra sätt som hittills, men man arbetar på saken inom förbundet.

Stefan Normark informerade också om ombyggnationen av den stora orgeln i Skellefteå landskyrka, ett mycket intressant projekt som redan kommit en bra bit på väg. Målsättningen är att bygga en orgel i Åkermansk anda med bland annat det pipmaterial som finns kvar från den ursprungliga Åkerman-orgeln från 1872.

Avslutningsvis är det alltid uppmuntrande att träffa kollegor, och samtalsämnena vid lunch och fikaraster var många och givande.

Text: Rolf Eriksson, kontraktsombud i Södra Lappland.
Foto: Stig Lundmark och Ewerth Richardsson


Orgelspelarkursen i Skellefteå 1-5 aug 2005.

Årets orgelspelarkurs i Skellefteå samlade 10 deltagare. Från Nordmaling i söder till Karesuando i norr.

Else-Maj Pounu, Karesuando, Gunnevi Strandh, Jokkmokk, Daniel Vikberg, Rosvik, Siv Karbin, Skellefteå, David Saxin, Nordmaling, Lenita Funck, Karesuando, Anna Hambraeus, Åsele, Viktoria Dahlström, Gargnäs, Martin Norlund, Skellefteå, Emilia Larsson, Gällivare, samt lärarna Maria Axéll, Umeå och Mikael Hellgren, Arvidsjaur.

FOTO: Ewerth Richardsson

Luleå stift behöver ju orgelspelare och under första veckan i augusti fick deltagarna tips och idéer att jobba vidare med. Man kan ana att bland dessa tio engagerade orgelspelare döljer sig en handfull blivande kyrkomusiker. Omtyckta och duktiga lärare delade med sig av sina erfarenheter, nämligen organisterna Maria Axéll från Umeå och Mikael Hellgren från Arvidsjaur. Flertalet kyrkorglar i Skellefteområdet fick tjäna som övningsinstrument. God mat och utmärkt boende fanns på Stiftsgården.

Nästa års orgelspelarkurs kommer att bli något längre, åtta dagar, för det var en allmän önskan både från deltagarna och lärarna.

Ewerth Richardsson
Stiftskonsulent för musik.


Orgelelevdag vid musikhögskolan i Piteå lördag 12 mars 2005.

Orgelelever och deras lärare från Umeå i söder till Luleå i norr träffades på Musikhögskolan i Piteå lördagen den 12/3 2005. Professor Hans-Ola Ericsson inledde dagen med att berätta om orgelinstrumentet och kyrkorummet, men även om orglar i nya sammanhang t.ex. en orgel av is på ishotellet i Jukkasjärvi.

Studenter från konsertorganist- programmet spelade vackra och brillianta tolkningar av Bachs och Messiaens musik.

Orgelelevdag i Piteå

Suzukiorgelpedagog och kyrkomusiker Anne-Lise Lindberg Sjödin berättade för kyrko- musikerna om sitt arbete med rekrytering i Härnösands stift. Vi fick lyssna på intressanta tankar om ny undervisningsmetodik för barn på orgel, samt om orgelläger och orgelpedagoggrupper.

Orgeleleverna spelade upp stycken de jobbar med för Hans-Ola Ericsson. De fick inspiration och goda idéer att arbeta vidare med och dessutom en CD-skiva. I bilen hem var vi överens om att detta var en dag att minnas och göra om!

Text: Maria Axell, Umeå
Foto: Stig Lundmark


Några rader angående årsmötet i Piteå den 11 februari 2005.

”Vad är väl ett årsmöte? Dötrist... långtråkigt... eller... alldeles, alldeles...” Ja, resten får var och en fylla i som var närvarande på årsmötet för Luleå Stifts Kyrkomusikerförening i Kyrkcenter i Piteå den 11 februari 2005. För mig personligen så åkte jag hem den dagen berörd på flera sätt och med ny inspiration inför mitt arbete.

Dagen inleddes med goda räkmackor och den välgörande möjligheten till samtal med kollegor från när och fjärran, både gamla och nya bekantskaper. Därefter tog det stadgeenliga årsmötet vid, och ordförande Ursula Grönlund kunde nöjt konstatera att alla kategorier var närvarande; kyrkomusiker i församlingstjänst, fristående medlemmar, pensionerade samt studerande. Totalt drygt 20 personer var där, en dock liten procentandel av det totala antalet medlemmar i föreningen.

Förutom de formella punkterna på dagordningen och valen, som denna gång löste sig tämligen smärtfritt med omval på de flesta poster, ägnade årsmötet en del tid åt viktiga frågor som arbetsmiljö, kyrkomusikens framtid, utbildningar mm. En del av dessa samtal hade sin utgångspunkt i årsberättelser och motioner.

Det formella årsmötet avslutades vid lunchtid, och medlemmarna bjöds på mat på en thailändsk restaurang tvärs över gatan.

Gudstjänstförnyelse med Leif Nahnfeldt Tiden efter lunch fram till fikat fick vi möjlighet att möta Leif Nahnfeldt och hans tankar kring arbetet med gudstjänsten, inspirerat av Iona Community på Skottland. Vi sjöng ett flertal sånger tillsammans, både sånger från Iona och sånger komponerade av honom själv, sånger som vuxit fram ur ett sammanhang, av ett behov. Vi utmanades även att översätta sångtexter som ”Kyrie” och använda ord ur våra egna liv. Men seminariet fick oss inte minst att tänka på processen fram till den ”färdiga” gudstjänsten, en process där många får vara delaktiga och skapa, och därigenom beröra var och en på djupet.

Dagen avslutades med att vi förflyttade oss till Piteå Stadskyrka där föreställningen ”Maria Magdalena – den första aposteln” framfördes av Magdalena Ljunggren, drama, och Kerstin Baldwin, orgel och cembalo. Vi förflyttades inte bara i rum utan också i tid och fick möta Maria Magdalena och hennes berättelse om Jesu liv och den första påsken. En föreställning som jag tror lämnade få oberörda.

Efter några timmars samvaro återvände vi så tillbaka till våra egna sammanhang, med erfarenhet av allt annat än ett dötrist årsmöte – eller vad säger du?

Text: Mona Nykänen, kantor Bergnäskyrkan Nederluleå församling.
Foto: Mikael Hellgren, Arvidsjaur.


Tillbaka till startsidan

© KMF i Luleå stift 2014.