Noterat

| Noterat | Arkiv |


Kontraktsombudsträff på Stiftsgården i Skellefteå den 26 september 2016

Styrelsen för KMF i Luleå stift samlar en gång varje år kontraktsombuden i stiftet för att dela erfarenheter, uppdatera varandra kring det aktuella läget i kontrakten, inspirera och tipsa om vad man kan göra som kontraktsombud. Så även i år när vi som brukligt samlades på Stiftsgården i Skellefteå.

På bilden från höger: Robert Pauker, Viktoria Dahlström, Anders Wälimäki, Carolina Dawidson, Maria Karlsson, Erika Sandström, Peter Larsson, Lena Stenlund, Mikael Hellgen, Christiane Rödder Steiner, Björn Malmehed

Minnesanteckningar från kontraktsombudsträffen

  1. Vi gjorde en runda och presenterade oss
  2. Nya kontraktsindelningar 6 kontrakt i stället för 8 i framtiden
  3. Med matrikeln som hjälp för att se vilka som finns på tjänster, slutat eller börjat så gick vi laget runt. Många förändringar i flera kontrakt. Kontraktsombuden har en viktig funktion att ha lite kontroll på vad som händer med tjänster för att också kunna rapportera detta till KMR och matrikeln.
  4. Rapport och info om vad som händer i kontrakten
  • Några tankar: uppgivenhet över att kollegor inte kommer på träffarna och inte heller hör av sig. Är det nya tider som gör att vi inte har samma behov av fysiska träffar? Ska vi göra på något annat sätt?
  • Vi bör uppmuntra de ”nya musikerna” att komma på träffar och förklara varför man ska vara med i KMR Kanske en personlig kontakt genom ett telefonsamtal nångång?
  • Södra Lappland är bra, gott föredöme! Stor uppslutning trots långa avstånd.

Vid protokollet: Carolina Dawidson


Orgelspelarkurs 15-19 augusti 2016

Årets deltagare på kursen som även i år höll till på Musikhögskolan i Piteå.

Fr vänster bak: Maria Axell (lärare), Nina Sandell (lärare), Dirk Mottman, Charlotte Jonsson, Jonatan Sandberg
Fr vänster fram: Carolina Dawidson (Stiftsmusiker), Ulrika Esberg, Siv Karbin, Karin Sandling

Ej med på bild Anette Jernelöf, sångpedagog

Text och bild Caroloina Dawidson


Årsmöte i Luleå stift 8 april 2016
Kyrkomusikerföreningen i Luleå stift har haft årsmöte i Umeå 8 april. Första punkten var ett möte med f.d. The Real Group-medlemmen Peder Karlsson som berättade om sitt arbete med ”organisk kör” som han har med körer och ensembler. För att kören ska bli ett väl fungerande organ krävs att varje del blir medveten om och utvecklar sin förmåga när det gäller bl.a. rytm, klang, intonation m.m. Deltagarna fick pröva några olika delar t.ex. att testa ytterligheterna i volym. Från att sjunga så svagt att bara en del av musiken hörs till att sjunga så starkt det går utan att det gör ont var för många en ny erfarenhet.

Efter årsmötesförhandlingarna flyttade vi oss till Mariakyrkan och fick vara med om en konsert där tre av de fyra som spelade också är medlemmar i KMF:s styrelse. Christiane Rödder Steiner och Robert Pauker spelade på den nya Gustafsson-orgeln (f.ö. omskriven i KMT 2015) och Stefan Norberg tillsamman med Jörgen Olsson framförde några fyrhändiga stycken på kyrkans flygel.

Dagen avslutades med Norrrländsk buffe och många goda samtal och glada skratt. Samtalen och erfarenhetsutbytena kollegor emellan är en viktig del av alla våra samlingar.

Jörgen Olsson, Christiane Rödder Steiner, Stefan Norberg och Robert Pauker

Text och bild: Mikael Hellgren


Kyrkomusikerträff i Skellefte kontrakt 18 mars 2016

Ett 13-tal kyrkomusiker, representerande de flesta församlingarna i kontraktet, hade samlats till träffen. Temat för dagen var orglar. Dagen inleddes med att Anders Lindberg presenterade den nya orgeln i landsförsdamlingens gravkapell. Tillfälle gavs till närmare studier av orgeln samt provspelning.

Därefter bjöds på kaffe och smörgåsar i församlingsgården. Samlingen fortsatte där med att sedvanliga kyrkomusikfrågor avhandlades. En givande och värdefull träff med kollegorna i kontraktet. Bra att få träffas och samtala om saker som rör kyrkomusikernas situation.

Träffen avslutades sedan med ett besök på landskyrkans läktare där Anders på förtjänstfullt sätt demonstrerade den magnifika läktarorgeln.

Text och bild: Stig Lundmark


Tillbaka till startsidan

© KMF i Luleå stift 2014.