Kontrakten i Luleå stift


Stiftet består av 56 församlingar fördelade på åtta kontrakt, fyra i vardera länet.

På den här sidan presenteras kontrakten med respektive församlingar enligt den nya indelningen.
(Klicka på respektive kontraktsnamn för att visa församlingarna)

Kontraktombudens roll, se § 12 i stadgarna för KMF Luleå.

Södra Västerbottens kontrakt, AC län

Kontraktsombud: Erika Sandström, Åkullsjön Vindelvägen 33, 915 92 ROBERTSFORS
tel a 0934-104 04, m 070-549 37 61
e-post: erika.sandstroms@svenskakyrkan.se

Ume kontrakt, AC län

Kontraktsombud: Björn Malmehed, Älgvägen 1, 906 43 UMEÅ
tel. a 090-200 27 85

Skellefte kontrakt, AC län

Kontraktsombud: Anders Wälimäki, Kyrkogatan 1, 937 31 BURTRÄSK
tel. a 0914-437 05 m 070-537 68 70
e-post: anders.walimaki@svenskakyrkan.se

Södra Lapplands kontrakt, AC län

Kontraktsombud: Viktoria Dahlström, Byvägen 25, 920 73 GARGNÄS
tel. a 0952-100 68, m 070-533 12 08
e-post: viktoria.dahlstrom@svenskakyrkan.se


Pite kontrakt, BD län

Kontraktsombud: Vakant


Lule kontrakt, BD län

Kontraktsombud: Lena Stenlund, Västra Skolgatan 11 B, 972 53 LULEÅ
Tel. b 0920-697 30, a 26 48 16, 070-190 15 33
e-post: lena.stenlund@svenskakyrkan.se


Kalix-Torne kontrakt, BD län

Kontraktsombud: Vakant


Norra Lapplands kontrakt, BD län

Kontraktsombud: Robert Pauker, Seger Svanbergsgatan 4 B, 981 31 KIRUNA
Tel. a 070-234 37 09, m 070-440 21 79
e-post: robert.pauker@svenskakyrkan.se


Tillbaka till startsidan

© KMF i Luleå stift 2015. Uppdaterad 2017-05-16