Pärlor sköna - ett musikgudstjänstkoncept

”Pärlor sköna” (Sv ps 583) syftar på den andliga skatt som finns i psalmboken.
Gudstjänsten vill använda psalmskatten, tillsammans med annan musik och beledsagande ord, till att ge en andlig upplevelse. Församlingen inbjuds att delta på olika sätt, att sjunga med, att välja önskepsalmer, att lyssna aktivt till instrumentalmusik, och att reflektera kring musiken.
”Att sjunga och läsa psalmer, är troligen det främsta medel vi har att införliva den kristna tron med vårt väsen: kropp, själ och ande”, om jag får citera mig själv.

”Pärlor sköna” innehåller följande ingredienser:

 • en instrumentalimprovisation över sv ps 583 a
 • en introduktion och instruktion om hur man röstar på önskepsalmer
 • en ”säker” psalm, under vilken kollekten tas upp
 • fyra önskepsalmer,
 • en ”instuderingspsalm”
 • sex instrumentalmusikstycken
 • en andakt
 • Detta komponeras till ett program med hänsyn till textmässigt och musikaliskt innehåll.

Kommentar:

 • En ”säker” psalm: en som man vet att församlingen kan och de flesta tycker om (som 201, 300, 108)
 • Fyra önskepsalmer, som väljs ut på ett lite speciellt sätt: Kyrkomusikern och jag kommer i förväg överens om hur många önskepsalmer som skall sjungas. Vid ingången står kyrkvärdar och delar ut lappar och pennor (senast jag använde metoden hade jag kopierat upp lappar med instruktion på, så slipper kyrkvärdarna förklara för de mera kvicktänkta). Varje deltagare skriver ett psalmnummer på lappen som samlas in av kyrkvärdarna under en lång psalm i början. Kyrkvärdarna räknar i sakristian vilka psalmer som skall sjungas. Det är krångligt att beskriva, men enkelt att göra, och det gör önskepsalmeriet hanterligt. Detta bygger in ett lustfyllt spänningsmoment, och gör urvalet objektivt.
 • En ”instuderingspsalm”: Någon av de psalmer som inte blivit så mycket sjungna, och som man vill lansera (som 589, 587, 476, 462, 450, 96…). Denna psalm presenteras och studeras något innan den sjunges, kanske någon sekvens övas flera gånger, kanske någon textmässig poäng lyfts fram. ”instuderingspsalmen” leder gärna över till
 • Andakten, som innehåller fördjupad reflexion.
 • Instrumentalstycken. Väljs med omsorg av organist och solist.

Man kan tänka sig en hel del variation av upplägget.
Dock tror jag att det är bra med just instrumentalmusik utöver psalmsången. Detta för att framhålla psalmerna, och inte späda ut dem med alltför mycket annan text.
”Pärlor sköna” har ett lugnt tempo, är en sammanhållen helhet och inriktad på andlig fördjupning.

Kjell Granrot, präst i Kalix

Tillbaka

© KMF i Luleå stift 2005