Psalmtips från Bengt-Ivan Henfridsson

I Burträsks Kyrka gör vi följande för att befrämja psalmsången; inga storartade saker, men upprepade och ihärdiga:

1. Genomgång av dagens psalmer 10 min. före varje huvudgudstjänst. Jag står i kyrkgången, sjunger igenom första versen några gånger, låg tonart, så att gudstjänstbesökarna blir "uppsjungna".

2. Psalmaftnar 2-3 ggr /termin. Söndagskvällar vanligtvis. Önskepsalmer och val av kantor och präst.

3. Eftersom kantorn är kaffesugen, går jag efter varje gudstjänst på kyrkkaffe. Som avslutning sjunger vi nästan alltid, psalmer, som vi kommer att sjunga kommande söndag.

4. Konfirmander drabbas bara av de allra vanligaste psalmerna, allt efter årstid. 39, 45, 89, 103, 114, 122, 443, t. ex. Annars blir det visor ur olika samlingar. mest.

Hälsningar, Bengt-Ivan Henfridsson, kantor i Burträsk

Tillbaka

© KMF i Luleå stift 2005