Motivering för val av segrare i tävlingen om KMRs stiftsföreningars bästa hemsida på internet

(Granskningen av hemsidorna har skett under augusti 2010)

Vi anser att segrarens hemsida är en tilltalande, aktuell och mångsidig kontakt med medlemmarna.

Den ger utförlig information om styrelse, stiftsombud och kontraktsombud och redovisar protokoll från årsmöten och styrelsemöten.

Hemsidans fackliga information är utmärkt – med direktlänkar till KMRs och Lärarförbundets hemsidor och med specialinformation om arbetsmiljö och arbetstid.

Aktuellt och utförligt kalendarium – ända t.o.m. maj 2011.

Under fliken Noterat finns utförliga rapporter och bilder från föreningens verksamhet – även med arkiv för evenemang längre tillbaka.

Ett 50-tal länkar till andra företags, organisationers och myndigheters hemsidor.

Möjlighet att sända meddelande som går direkt till ordföranden och stiftsombuden.

Vi anser att segraren utan egentlig konkurrens har den mest aktuella och mest intressanta hemsidan av alla stiftsföreningarna. Den lockar till återkommande besök.

Enligt förbundsstyrelsens uppdrag

Anders F Johansson    Carl-Johan Wilson