Skyddsombud i KMR Karlstad

Skyddsombud
Morgan Hermansson
Gullringsvägen 16
660 11 BILLINGSFORS
a 0531-41035
m 072-7341035
morgan.hermansson@svenskakyrkan.se

   
   

 

   

Kontaktinformation

Pernilla Radborn
Säffle församling
Box 97
661 22 Säffle
0533-69 13 14
E-post

Bli medlem

 
               

               
Kyrkomusikernas riksförbund