Kyrkomusikernas Tidning
KMT nr 4 utkommer 31 mars med annonsstopp 14 mars.

KMT nr 5 utkommer 5 maj med annonsstopp 18 april.

15 mars 2023

Om kallställning av kyrkor

Artikel från KMT nr 12 2022 – Jan Börjeson

I det världsläge som råder har energikostnaderna (på nytt) blivit en aktuell fråga i församlingarna. Att kallställa kyrkor diskuteras på flera håll. Många undrar hur man ska tänka inför en eventuell kallställning och hur det kan påverka orglarna?

Läs mer
06 mars 2023

Kyrkomusikerbristen en prioriterad fråga för Svenska kyrkan, eller?

Artikel i Svensk Pastoraltidskrift nr 4 2023 – Nils-Gunnar Karlson

I min roll som förbundsordförande i Kyrkomusikernas Riksförbund får jag allt oftare frågor från församlingar som försöker få fatt på en ny kyrkomusiker. En del frågar lite skämtsamt om jag har någon på lager, men något lager finns inte och har heller aldrig funnits. De närmaste 10 åren kommer mellan 700 – 900 nya kyrkomusiker att behövas för att ersätta de som går i pension. Därutöver lämnar ett antal varje år sina anställningar på grund av olika orsaker, så jag kommer säkert att möta frågan åtskilliga gånger från bekymrade församlingar. Varje år utbildas ett antal studenter i kategorierna: kantor, kandidat och master. Toppnoteringen för ett enskilt utbildningsår är totalt 35 nya kyrkomusiker. Vi ser alltså ett stort glapp mellan det antal som kommer in i yrket och det antal som lämnar. Hur kunde det bli så här?

Läs mer

Samverkan, både enkelt och svårt

Ledare – Karin Wall-Källming

Hur fungerar man i en grupp?  Bra fråga, eller hur?  Det beror ju naturligtvis på vad det är för grupp. Som ledare för en kör måste du ta ditt ledarsansvar, på terminens stora informationsmöte i pastoratet har du förmodligenen en annan roll.  ”Hur fungerar man i en grupp” är det samlande namnet på 11 delfrågor i en övning i de ledarskapsprogram jag deltagit i och varit med att leda.  Den är avsedd som en hjälp till att tänka över det egna sättet att fungera i en grupp, ett lag. Man bedömer för varje fråga var man tror att man befinner sig på en skala. Ett exempel: har du inflytande på arbetet i gruppen?

Läs mer
27 februari 2023

Tema: Grannar i samverkan– Jag ville ha något som har med relationer att göra, säger ärkebiskop Martin och därför blev valspråket Levande tillsammans med Kristus. Man kan se en hel intervju på www.svenskakyrkan.se/arkebiskopen 

Och goda relationer handlar KMT nr 3 om och om tillfällen när samverkan känns lätt, naturligt och utvecklande. Det kan vara i kontraktet, i stiftet eller med en nordisk granne.

Månadens möte är med flera finska kollegor. Nu är det dags att söka utbildningar och att ha årsmöte i stiftsföreningarna. Det sistnämnda får ni gärna rapportera om till kmt@kmr.se. Linköpings stifts kyrkomusikerförening har fyllt 125 år. Det uppmärksammas lite extra.

Läs mer
27 januari 2023

Stadig kurs mitt i förändringen!

Ledare – Nils-Gunnar Karlson

Det mesta är sig likt, men ändå inte…

Från och med årsskiftet befinner vi oss i ett nytt landskap. Den fackliga kartan har ritats om. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har gått samman till Sveriges Lärare och bildar därmed ett av de största fackförbunden i Sverige. Lärarnas röst i samhället behöver stärkas och det tror jag är viktigt för den framtida samhällsutvecklingen. KMR har sedan länge haft ett samarbete med Lärarförbundet när det gäller det fackliga arbetet och under senhösten har överläggningar förts kring hur framtiden skulle kunna se ut. I samband med Lärarförbundets sista kongress i slutet av november tecknades ett nytt samarbetsavtal mellan Kyrkomusikernas Riksförbund och Sveriges Lärare. Det är vi i KMR:s ledning mycket glada och stolta över. Yrkesverksamma kyrkomusiker kommer även fortsättningsvis att vara dubbelanslutna. Det nya är att kyrkoanställda medlemmar inom Sveriges Lärare nu kommer att finnas med inom privat organisering i en riksförening för Svenska kyrkan i stället för att organiseras i kommunala lokalavdelningar. 

Läs mer

KMT 1-2 ute nu

2023 är här.  Efter en längre tid av förhandlingar och ovisshet  är nu KMR en del av det nya fackförbundet Sveriges Lärare och med i grunden oförändrade villkor. Läs mer om detta i ledaren. KMR kan även fortsättningsvis driva sin specifika frågor och en del av dessa kan du läsa om i rapporten från ombudsmötet. Nu är tid att vidga våra och andras vyer till påfyllnad, som ger lust och glädje i arbetet. Läs Joakims reseberättelse, om körfester, barns orgelspel  och Levande musikarv m.m. Väl mött under 2023!

Läs mer
16 december 2022

Arbetsårsplanering

– flexibel planering av arbetstid och arbetsuppgifter för kyrkomusiker

Det partsgemensamma pilotprojektet om kyrkomusikers arbetstid har resulterat i en flexibel metod för hela Svenska kyrkan: arbetsårsplanering. Nu är alla arbetsplatser välkomna att använda metoden för att underlätta dialogen, tydliggöra kyrkomusikens roll och visualisera resurser.
Kyrkomusiker arbetar med allt från barnkörer till begravningar och det kan vara utmanande att planera verksamheten. Dessutom finns flera olika arbetstidsmodeller i kollektivavtalet, vilket ytterligare kan försvåra planeringen.

Läs mer
15 december 2022

Ledare nr 12

Ledare – Nils-Gunnar Karlson

Nu sitter vi här och är samlade till Ombudsmöte 2022. Tänk att vi finns på
riktigt! Vi som har varit vana vid att under så lång tid få mötas digitalt, kan få träffas så här! Det hade varit svårt att genomföra ett ombudsmöte på Webben. Många små rutor av oss på den stora datorskärmen hade varit svårt att hantera, men nu är vi alltså här och i naturlig storlek.

Läs mer

annonser:

Pro Fides

Bannerannons