Styrelsen

Ordförande Barbro Wiskari
                  a 0733-23 05 10
                  barbro.wiskari@svenskakyrkan.se

Vice ordförande Frederic Ogéus
                  a 0733-56 13 73
                  frederic.ogeus@svenskakyrkan.se

Sekreterare Johanna Detert
                  a 0340-74 05 06
                  johanna.detert@svenskakyrkan.se

Kassör Karl-Axel Falk
                  a 0705-255106
                  karl-axel.falk@svenskakyrkan.se

Styrelseledamot Ann-Catrin Björnberg
                  a 0340-552 54
                  Ann-Catrin.bjornberg@svenskakyrkan.se

Styrelseledamot Kerstin Odeberg
                  a 0705-08 60 97
                  kerstin.odeberg@ kmr.se

Styrelseledamot Hans Davidsson
                  a 031-92 9 185
                  organdavidsson@gmail.com

Stiftsombud och reg. skyddsombud Stefan Lindblom
                  a 0725-54 21 62
                  stefan.lindblom@svenskakyrkan.se
                  FFM i 173, 178 + Öckerö.
                  Ständigt adjungerad i styrelsen

Stiftsombud och reg. skyddsombud Hanz Blomdahl

                  a 0522-998 53
                  hanz.blomdahl@svenskakyrkan.se
                  FFM i kontrakt 172, 174-176

Stiftsombud och reg. skyddsombud Kerstin Odeberg
                  a 0705-08 60 97
                  kerstin.odeberg@kmr.se
                  FFM i kontrakt 179-184

Stiftsombud och reg. skyddsombud Elvira Tufvesson
                  a 0761-31 27 00
                  elvira.tufvesson@kmr.se
                  FFM i kontrakt 183-184

Ersättare Nóra Johansson Abaffy
                  a 0760-030523
                  nora.johanssonabaffy@svenskakyrkan.se

Ersättare Elise Edström
                  a 031-731 94 03
                  elise.edstrom@svenskakyrkan.se

Ersättare Lars Nordung
                  a 0760-02 31 11
                  lars.nordung@svenskakyrkan.se         

Ersättare Claes-Göran Lundgren
                  a 031-731 83 14
                  claes-goran.lundgren@svenskakyrkan.se

Hedersledamot Henrik Cervin


Hedersledamot Jerker Sjöqvist