Bli medlem i KMR

Bild på träd

Var vill du annonsera?

Välkommen att annonsera i Kyrkomusikernas Tidning, här på kmr.se eller i vår Årsbok med matrikel.

För att boka annons eller få mer upplysningar kontakta oss på annons@kmr.se eller ring 070-886 95 25.

Och med tillägget av den gröna rutan nedanför annonsen så ser ni storleken på en kvartssida (89mm x 116 i tidningen)

Obs att storleken på "annonsen ovan" inte stämmer på skärm, men ger en fingervisning.

Upplaga
Kyrkomusikernas Tidnings upplaga är ca 3 200 ex varav 1 700 skickas till medlemmar som innehar kyrkomusikertjänst och resten till fristående och pensionerade medlemmar samt prenumeranter.

Annonser i Kyrkomusikernas Tidning
Typ av annonsPris kr
Annons 1-spalt pris per millimeter:22:-
Annons 1,5-spalt pris per millimeter:33:-
Annons 2-spalt pris per millimeter:44:-
Annons 3-spalt pris per millimeter:66:-
Kvartssida3 828:-
Halvsida (inklusive rabatt):5 500:-
Helsida (inklusive rabatt):9 900:-
Bilaga (särskilda villkor enl upplysn från red):Särskild offert
 
- Annons större än halvsida och upp till helsida: 30% rabatt på det ordinarie
  mm-priset.
- Upprepad annons 20% rabatt från andra införandet.
- 6 annonseringstillfällen under 12 månader 30% rabatt från första införandet.
- För övrig annonsering kontakta redaktionen.
- Ingen moms på annonser i Kyrkomusikernas Tidning.
- Kontakta annons@kmr.se för annonsering.

Aktuella annonsstopp

Annonsformat i Kyrkomusikernas Tidning
Annons 1-spalt (bredd)57 mm
Annons 1,5 spalt (bredd)89 mm
Annons 2-spalt (bredd)119,5 mm
Annons 3-spalt (bredd)182 mm
Kvarts-sida (bredd/höjd)89x116 mm
Halvsida, stående (b/h)89x238 mm
Halvsida, liggande (b/h)182x116 mm
Helsida (b/h)182x238 mm
 
Annonser på hemsidan, www.kmr.se
Typ av annonsPris kr
Platsannons på kmr.se utan samtidig publicering i KMT3 400:- + moms
Platsannons på kmr.se (som komplettering till identisk annons i KMT)   1 100:- + moms
Bannerannons på kmr.se, en månad (180px * 90px)2 700:- + moms
Bannerannons på kmr.se, en månad (180px * 45px)1 800:- + moms
 
- Platsannons på webben har enhetspris, oberoende av publiceringstid.

- Minimitid för bannerannons är en månad.
- Bannerannonsering utöver minimitiden, en månad, räknas i veckor, och kostar 15% av grundpriset per vecka (motsvarar 40% rabatt vid en månads tilläggsannonsering).
- Bannerannonser länkar vidare till annonsörens hemsida eller till pdf-annons.
 
Stor bannerannons Liten bannerannons
 

 

annonser:

Bannerannons