Bli medlem i KMR

Bild på träd

Var vill du annonsera?

Välkommen att annonsera i Kyrkomusikernas Tidning, här på kmr.se eller i vår Årsbok med matrikel. För att boka annons eller få mer upplysningar kontakta redaktören på kmt@kmr.se eller ring 070 757 25 27.
Upplaga
Kyrkomusikernas Tidnings upplaga är ca 3 600 ex varav 2 100 skickas till medlemmar som innehar kyrkomusikertjänst och resten till fristående och pensionerade medlemmar samt prenumeranter.

Annonser i Kyrkomusikernas Tidning
Typ av annonsPris kr
Annons 1-spalt pris per millimeter:20:-
Kvartssida3 480:-
Halvsida (inklusive rabatt):5 460:-
Helsida (inklusive rabatt):9 900:-
Bilaga (särskilda villkor enl upplysn från red):Särskild offert
 
- Annons större än halvsida och upp till helsida: 30% rabatt på det ordinarie
  mm-priset.
- Upprepad annons 20% rabatt från andra införandet.
- 6 annonseringstillfällen under 12 månader 30% rabatt från första införandet.
- För övrig annonsering kontakta redaktionen.
- Ingen moms på annonser i Kyrkomusikernas Tidning.
- Kontakta kmt@kmr.se för annonsering.

Aktuella annonsstopp

Annonsformat i Kyrkomusikernas Tidning
Annons 1-spalt (bredd)57 mm
Annons 1,5 spalt (bredd)89 mm
Annons 2-spalt (bredd)119,5 mm
Annons 3-spalt (bredd)182 mm
Kvarts-sida (höjd/bredd)116x89 mm
Halvsida, stående (h/b)238x89 mm
Halvsida, liggande (h/b)116x182 mm
Helsida (h/b)238x182 mm
 
Annonser på hemsidan, www.kmr.se
Typ av annonsPris kr
Platsannons på kmr.se utan samtidig publicering i KMT2 900:- + moms
Platsannons på kmr.se (som komplettering till identisk annons i KMT)   900:- + moms
Bannerannons på kmr.se, en månad (180px * 90px)2 300:- + moms
Bannerannons på kmr.se, en månad (180px * 45px)1 500:- + moms
 
- Platsannons på webben har enhetspris, oberoende av publiceringstid.

- Minimitid för bannerannons är en månad.
- Bannerannonsering utöver minimitiden, en månad, räknas i veckor, och kostar 15% av grundpriset per vecka (motsvarar 40% rabatt vid en månads tilläggsannonsering).
- Bannerannonser länkar vidare till annonsörens hemsida eller till pdf-annons.
 
Stor bannerannons Liten bannerannons
 

 

annonser:

Bannerannons

Bannerannons