30 maj 2016

NKS2016

Stipendium till studenter som bedriver kyrkomusikaliska  heltidsstudier i Sverige

Kyrkomusikernas Riksförbund erbjuder ett antal stipendier á 1000 SEK för deltagande i Nordiskt Kyrkomusiksymposium 2016 i Göteborg.

Utbetalning sker genom att deltagaravgiften reduceras till 1700 kronor.

Intresse anmäls via mail till kmr@kmr.se. Skriv namn och fullständigt personnummer. Med vändande post får du då en länk som ska användas för anmälan via nätet. Obs! att antalet stipendier är begränsat.

Ingela Sjögren
Förbundsordförande

29 maj 2016

På väg

organister

”Min orgellärare var otroligt engagerad i orgeleleverna, uppmuntrade oss att söka orgelkurser på somrarna, följde med då musikhögskolan i Piteå gav undervisning och tipsade om tävlingar då de dök upp. Jag tyckte att hon var otroligt inspirerande och gav mycket av sin energi”

Så här berättar en av Sveriges kyrkomusikerstudenter om sin väg mot att bli kyrkomusiker. Juninumret av KMT handlar om att vara på väg mot att bli kyrkomusiker. Dessutom låter vi två nyutbildade kyrkomusiker komma till tals. Blev yrket som de hade föreställt sig?

Även vi som har varit ute många år i tjänst är på väg. Vi behöver ständig påfyllning. En av vårt lands stora inspiratörer är Mattias Wager. I artikeln ”Vi spelar psalmer” ger han oss värdefulla tips.

Detta och lite till i KMT nr 6 som kommer fredagen den 3 juni!

Kerstin Odeberg
redaktör

 

18 maj 2016

Kyrkans avtal klart!

Ett nytt avtal för Svenska kyrkan är klart. Avtalet gäller bland annat för Svenska kyrkans musiker, förskollärare, lärare, pedagoger samt för de arbetsgivare inom andra kyrkor och samfund som för sina medlemmars räkning tecknat kollektivavtal med berörda förbund.

Förhandlande part för musikerna och lärarna inom kyrkan har varit Lärarnas Samverkansråd. Det nya avtalet omfattar 12 månader och löper under perioden 1/4 2016-31/3 2017. De viktigaste nyheterna är följande:

Lägsta löneökningsutrymme för hela perioden är 2,2 %, det vill säga motsvarande ”märket” på arbetsmarknaden. Särskilda ersättningar (ob, beredskap, förskjuten arbetstid, färdtid etc) har höjts med motsvarande nivåer. Ersättningen för lägerverksamhet höjs något mer, drygt 7 %.

Den nya författningen från Arbetsmiljöverket, Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), som gäller från och med 31/3 2016, får konsekvenser också för kyrkans område. Parterna har kommit överens om att bilda en särskild arbetsgrupp för att branschanpassa föreskrifterna till kyrkoområdet. Arbetsgruppen skall vara klar med sitt arbete i mars 2017.

Frågan om vad som händer när arbetstagarens semester avbryts på arbetsgivarens initiativ har länge varit oklar. Vid avbrott under semester räknas inte den dagen som semesterdag.

När det handlar om kyrkans förskollärare och lärare innebär avtalet en fortsatt följsamhet gentemot det kommunala avtalets relativlöneförskjutning för lärarområdet. Dessutom kommer gruppen som sysslar med förskollärarnas arbetstid att fortsätta sitt arbete under avtalsperioden. Vidare har vi fått in betydelsefulla skrivningar gällande lärarprofessionen samt uppvärderingen av lärarlönerna.

För kyrkomusikernas del innebär avtalet att arbetsgivaren skall förse tillsvidareanställda arbetstagare som återkommande tjänstgör vid gudstjänster och kyrkliga handlingar med lämplig klädsel i erforderlig utsträckning.

Under förhandlingsperioden har också utlandsavtalet processats. Det dröjer dock ännu en tid innan alla detaljer inom detta avtal kommit på plats.

Anders Johansson, Henrik Tobin
Lärarförbundets förhandlare på kyrkoområdet

01 maj 2016

Blomstertiden är här

blomma

Nu kommer den tid då psalm 199, Den blomstertid nu kommer, sjungs och spelas överallt. Många, många svenskar har någon slags relation till denna psalm. Ingvar Bengtsson skriver i sin artikel, Den blomstertid nu kommer – Javisst, men vem skrev psalmen om jämförelsen med ett prästbrev från Israel Kolmodins penna.

Nästa sommar håller Lutherska Världsförbundet generalförsamling i Namibia. Karin Runow, kantor i Sollentuna församling deltar i planeringsarbetet och berättar om detta.

Ute blommar det, men snart är det dags för 2017 års budgetarbete. Har du funderat på vad kören skall sjunga? Någon av de senaste årens passioner kanske? Tonsättningar av Lukaspassionen och Johannespassionen lyfts fram.

Allt detta och lite till i KMT nr 5 som kommer den 6 maj!

Kerstin Odeberg
red

annonser:

Bannerannons

Bannerannons

Bannerannons