02 februari 2016

Var rädd om människor!

rickard_astrom

”Sjungande barn är nyckeln till demokrati!” Så skriver Joakim Olsson Kruse i ledaren i KMT nr 2 och han fortsätter: ”Körsjungande barn och unga erfar så mycket mer än bara sång! De lär teamwork, att ha respekt för varandra, att lyssna och samarbeta, lär sig vänta på sin tur för att släppa fram andra.”

Vidare berättar vi om musikern Rickard Åström som har varit del i ett forskningsprojekt kring musikens biologiska betydelse för oss. Stort genomslag häromåret fick studien som visar att gemensam sång även ger gemensam hjärtrytm. Rickard har jobbat vidare med musikens betydelse för välbefinnande och varit med och tagit fram en app, som just lanserats, där musik hjälper kroppen att slappna av. Ett spännande forskningsområde handlar om läkning av brustna hjärtan. Läkning tar tid, rätt redskap och förutsättningar behövs.

Vad mera? Bland annat ”Vi fick ny orgel del II” och recensioner av böcker skivor och nyutgivet notmaterial.

Välkommen till KMT nr 2 som kommer fredagen den 5 februari!

Kerstin Odeberg
redaktör

11 januari 2016

Gammalt och nytt

orgelfasad

God fortsättning på det nya året! KMT inleder 2016 med en djupdykning in i två körverk av Arvo Pärt. Under hösten ledsagade professor Gunno Palmquist oss igenom Vivadis Gloria och Bachs Magnificat. Nu har turen kommit till körverk av Arvo Pärt. Det är fascinerande att vissa texter aldrig dör. Nya generationer upptäcker dem. Tonsättare genom alla tider har gett dem liv, sin tids liv.

Några av oss får vara med om ett orgelbygge. I två artiklar skall vi belysa vägen fram till en ny orgel. Vidare skriver Mattias Lundberg om ett svenskt Requiem från wienklassisistisk tid. Gammalt material kan bli användbart i ett ett nytt orgelbygge. Ett svenskt Requiem med många år på nacken kan kännas helt nytt.

Hur som helst är år 2016 helt nytt. Den 14 januari kommer KMT nr 1. Väl mött!

Kerstin Odeberg
redaktör

20 december 2015

GOD JUL!

stjarna15

Kyrkomusikernas Riksförbund med Kyrkomusikernas Tidning önskar alla medlemmar respektive läsare allt gott för instundande helger. På återseende i januari 2016!

Ingela Sjögren, förbundsordf
Kerstin Odeberg t f red
Jonas Tobin, webbred

15 december 2015

Äntligen!

nks2016

Nu går det att anmäla sig till Nordiska kyrkomusiksymposiet 2016 i Göteborg.
Du anmäler dig via hemsidan som du hittar på www.nks2016.se
Vissa seminarier kommer snabbt att bli fulltecknade, så varför vänta?

Välkommen!
Projektgruppen

annonser:

Bannerannons

Bannerannons

Bannerannons