26 september 2014

Konstnären

Oktobernumret av KMT handlar om Kyrkomusikern – konstnären. Johannes Landgren anknyter i en artikel, till sitt anförande vid invigningsceremonin på kyrkomusiksymposiet i Uppsala. Vidare delar fyra kollegor med sig av tankar kring att vara utövande konstnär och kyrkomusiker.

En ikonmålare, en författare och en kompositör samlades och samtalade om konstnärsskap. Läs deras berättelser!

Lite bilder och tankar blir det även från Uppsaladagarna.

Något av det som finns i oktobernumret – kommer den 3 oktober!

Kerstin Odeberg
tf red

26 augusti 2014

Hantverket

Tänk om det sitter en blivande kyrkomusiker bland något av barnen i kyrkbänken! Vi sår idag, men vet inte vad skörden blir i framtiden. Med ett gott hantverk kan, (och skall!) vi bygga för framtiden. Det gäller att ha blicken fäst både bakåt och framåt.

Septembernumret av KMT handlar en del om hantverk och att vi ibland måste försöka tänka långt. Våra tre artiklar handlar alla var och en på sitt sätt om blicken bakåt in i framtiden.

Välkommen till KMT nr 9 som kommer fredagen den 5 september!

Kerstin Odeberg
tf redaktör

04 augusti 2014

Pedagogen

Augustinumret av KMT handlar om kyrkomusikern som pedagog. Ledaren nämner några viktiga egenskaper som en pedagog bör ha. Sverker Lindblad resonerar kring villkor för musikpedagogik i sin barndoms 1950-tal jämfört med idag.

Stor erfarenhet av pedagogisk gärning har Anders Bondeman (bilden) och Gunnel Nilsson. Läs deras berättelser och dessutom kloka tankar om a cappellasången, författat av Ingemar Månsson, i KMT som kommer den 15/8!

Kerstin Odeberg
tf redaktör

25 juni 2014

Har vi grepp om begreppen?

Äger jag språket? Eller äger språket mig? Hur är de med begreppen: musik i kyrkan, kyrkans musik, musik för kyrkan, kyrkomusik?
Sådana perspektiv diskuterade man redan inför psalmboken 1937 och mässboken 1942. KMT återger ett inlägg i den diskussionen.

Skador på själen orsakade eller förvärrade av arbetslivet, det är en verklighet som många kan berätta om. KMT relaterar ett aktuellt fall och diskuterar arbetsgivarens roll och ansvar med bäring på nya regler för arbetsmarknaden.

Något till kommer i den KMT som ser dagens ljus 4/7.

KMT önskar alla läsare en riktigt skön sommar!

Henrik Tobin
Redaktör

annonser:

[Banner] Knivsta pastorat