25 juni 2014

Har vi grepp om begreppen?

Äger jag språket? Eller äger språket mig? Hur är de med begreppen: musik i kyrkan, kyrkans musik, musik för kyrkan, kyrkomusik?
Sådana perspektiv diskuterade man redan inför psalmboken 1937 och mässboken 1942. KMT återger ett inlägg i den diskussionen.

Skador på själen orsakade eller förvärrade av arbetslivet, det är en verklighet som många kan berätta om. KMT relaterar ett aktuellt fall och diskuterar arbetsgivarens roll och ansvar med bäring på nya regler för arbetsmarknaden.

Något till kommer i den KMT som ser dagens ljus 4/7.

KMT önskar alla läsare en riktigt skön sommar!

Henrik Tobin
Redaktör

24 maj 2014

Perspektiv på tillvaron

Vem äger perspektivet? Du? Eller äger perspektivet dig? KMT reflekterar i kommande juninummer (5/6)

Perspektiv på gudstjänsten och musiken har ett symposium i Kungsbacka ägnat sig åt.

En tysk kyrkomusiker har ett omvänt perspektiv. Han jobbar i Sverige.

Och så har vi orgelbyggaren som har ett centralt perspektiv: Allt skall bli musik, säger han.

Henrik Tobin
Redaktör

20 april 2014

Ett klingande arv!

Våra orgelinstrument, ”historiska” eller inte, är ett klingande gemensamt arv. Men hur skall instrumenten kunna bevaras för kommande generationer? Vi får reflektioner i ämnet från ett sydligt perspektiv.

Kallets höga ändamål är ämnet för månadens ledare. Det är organisten i Engelbrekt som höll föredrag 1927. Hans reflektioner är fortfarande synnerligen aktuella.

Hur ser din trygghet ut i händelse av strukturomvandlingar eller ohälsa? Läs vidare i detta nummer.

En rejäl recensionsavdelning samt fler insända bidrag kring kyrkohandboken kompletterar maj-numret, som kommer 2/5.

Henrik Tobin
Red.

28 mars 2014

Var skall kören stå?

KMT fortsätter i aprilnumret med den avslutande artikeln om körens liturgiska placering. Så möter vi en svensk kyrkomusiker som jobbar i Tyskland.

Svenska kyrkan drar igång verksamheten i det nya utbildningsinstitutet som också skall erbjuda kurser för kyrkomusiker. KMT kan berätta mer. Dessutom får vi några reflektioner om tradering, ett antal recensioner och så en ledare: Musiker och präster.

Välkommen till en ny månad med KMT april – kommer 4/4.

Henrik Tobin
Redaktör

annonser:

[Bannerannons] Orgelskor dansshopen.nu