25 september 2015

Rustade

musikanter
Inför alla våra uppgifter som kyrkomusiker gäller det att vara rustade. Vi behöver ha ett historiskt perspektiv, inte minst viktigt i vår tid då allt rusar framåt i en väldig fart. I en artikel om ”Urkyrkans musikliv” ger teologen Tony Larsdal oss något av detta historiska perspektiv.Inför en instudering krävs att vi är ordentligt rustade. Professor Gunno Palmquist leder oss igenom Bachs Magnificat.I augusti träffade jag en grupp ungdomar på orgelspelarkursen i Oskarshamn som rustar sig inför en eventuell framtid som kyrkomusiker. Läs om Casper, Ella och Marcus och deras tankar kring orgelspel.

Detta och mycket mera innehåller KMT nr 10 fredagen den 2 oktober!

Kerstin Odeberg
tf red

28 augusti 2015

Fokus på ledarskap

Milke Falk leder repetition i Uppsala Domkyrka. Foto: Jonas Tobin

Kyrkomusikerna är ledare för den största frivilliggruppen i Svenska kyrkan; körsångarna. Detta ledarskap innehåller många delar; musikaliskt-tekniska frågor, rekrytering, planering, metodik med mera, med mera!

KMT nr 9 har fokus på ledarskap. Vi möter David Blücher som är vd för HSB Mölndal, där man fått ett fint pris för sitt arbete med ”Den goda arbetsplatsen”.

I de nya organisationer i Svenska kyrkan som växer fram över hela landet behövs ofta ett ledarskap på mellanchefsnivå. Möt två kyrkomusiker med arbetsledning som en del av sitt arbete.

I två artiklar kommer Gunno Palmquist att leda oss genom Gloria av Antonio Vivaldi och Magnificat av J S Bach. Vad behöver jag tänka på när jag studerar in dessa verk med kören?

Välkommen till KMT nr 9 den 4 september!

Kerstin Odeberg
t f redaktör

27 augusti 2015

Rättelse

I Henrik Tobins artikel om kyrkohandboksarbetet inom Svenska kyrkan (KMT augusti) finns ett felaktigt årtal. Det dokument som ger utgångspunkter för revisionen av kyrkohandboken 1986 heter Teologiska grundprinciper för arbetet i 2006 års kyrkohandboksgrupp, och inget annat.

09 augusti 2015

Sensommar

ungdomar

Inskolning på förskola, skola och fritids. Utskick till körerna. Sakta men säkert gör vi oss beredda för höstterminen. Mycket kan ha hänt under sommaren. Under sommarmånaderna kan gossarna ha kommit i målbrottet. Hur hjälper vi dem vidare med den nya rösten? Karin Skogberg Ankarmo, ledare för Stockholms gosskör, har stor erfarenhet av både gossar, mansröster och målbrottsröster. Läs hennes artikel i KMT nr 8 om målbrottskörens konsert i våras.

För många av oss var det ett tag sedan vi sjöng i ungdomskör. Joakim Olsson Kruse, månadens gästskribent, tar i sin ledare upp körarbete med ungdomar.

Augustinumret är också numret där vi introducerar en ny avdelning; ”Ungdomar sjunger gärna”. Fyra ungdomskörledare delar med sig av sina körers repertoar och vad deras ungdomar gärna sjunger.

Välkommen till KMT nr 8, den 14 augusti!

Kerstin Odeberg
t f redaktör

annonser: