28 mars 2014

Var skall kören stå?

KMT fortsätter i aprilnumret med den avslutande artikeln om körens liturgiska placering. Så möter vi en svensk kyrkomusiker som jobbar i Tyskland.

Svenska kyrkan drar igång verksamheten i det nya utbildningsinstitutet som också skall erbjuda kurser för kyrkomusiker. KMT kan berätta mer. Dessutom får vi några reflektioner om tradering, ett antal recensioner och så en ledare: Musiker och präster.

Välkommen till en ny månad med KMT april – kommer 4/4.

Henrik Tobin
Redaktör

24 februari 2014

Kör och arkitektur

KMT mars är här inom kort, kommer 7/3.

Läs om körens liturgiska funktion – en del av gudstjänstens arkitektur i vid mening. Kören som byggsten i det liturgiska rummet

Så har KMT hälsat på Nordens meste orgelarkitekt. Han har sitt kontor i Stockholm men hans avtryck syns i kyrkor och konsertsalar över hela Norden.

I recensionsavdelningen möter vi denna gång framför allt ett knippe hymnologiska alster: en psalmbok, en uppsättning kör- och ackompanjemangsböcker samt
en glimt från en en psalmboksstrid.

Henrik Tobin
red.

03 februari 2014

Larry – vem är han?

Februari är här och det är dags för ett nytt nummer av KMT. Möt en ung kyrkomusiker som får kämpa med sig själv men som har visioner utöver vardagen. ”Larry” brukar han kallas bland vännerna.

I Tyskland organiserar man också om. Vi får en rapport från Mecklenburg/Pommern. I Staffans kyrka, Gävle, har det varit orgelfest. Och ännu längre norrut spelar orgelelever en viktig roll.

Fler bidrag under insänt kommer också. Samt en ledare: Ett nytt scenario. Hur kan det se ut?

Henrik Tobin
redaktör

07 januari 2014

Digitalt och virtuellt

Årets första nummer av KMT (kommer 16/1) tar sikte på ett ämnesområde som många efterfrågat mera information om: digitalt och virtuellt i orgelns värld.

Vad skiljer en digital orgel från en traditionell piporgel? Vilken är skillnaden mellan sampling och modellering? Är ett digitalt respektive virtuellt instrument samma sak? Frågorna är många – liksom svaren.

Mycket annat bjuder KMT januari också på: dataspel med orgeln som arena; en virtuell värld i Örby; från Stockholm till Rimini respektive USA; en musikhögskola som bygger nytt och startar om. Och så fortsätter debatten kring kyrkohandboksförslaget och andra aktuella frågor.

Henrik Tobin
red.

annonser:

[Bannerannons] Orgelskor dansshopen.nu