18 november 2015

Värna kyrkomusikerutbildningens integritet!

Under hösten har vi nåtts av information som signalerar ett moratorium när det gäller antagning till högre kyrkomusikerutbildning vid Kgl. Musikhögskolan (KMH) i Stockholm; i klartext: ingen antagning våren 2016 till kandidatprogrammet i kyrkomusik vid KMH. Samtidigt har lärosätets ledning aviserat översyn av kyrkomusikerutbildningen i avsikt att se över utbildningens innehåll för att därmed kunna sänka kostnaderna.

Kyrkomusikernas Riksförbund (KMR) har med stigande oro tagit del av informationsflödet från KMH och konstaterar att landets äldsta lärosäte för högre kyrkomusikerutbildning nu sänder signaler som allvarligt skadar omvärldens tilltro till KMH:s förmåga att utbilda kyrkomusiker som svarar mot Svenska kyrkans behov, vad gäller såväl ämnes- och genremässig bredd som tillräcklig kvalitativ nivå. En sådan utveckling ligger i ingens intresse, och skadar både lärosätet och Svenska kyrkan, och det i såväl närtid som i ett längre perspektiv. Frågan är alltså inte begränsad till att vara en angelägenhet för KMH utan handlar i grund och botten om den nödvändiga förtroendefulla relationen mellan utbildaren, Svenska kyrkan och KMR.

Vi vill därför med eftertryck uppmana KMH

– att kraftfullt värna om kyrkomusikerutbildningens integritet, funktionalitet och kvalitet
– att inte verkställa det aviserade moratoriet samt
– att genomföra eventuellt nödvändiga översynsåtgärder på ett sådant sätt att utbildningen och dess studenter inte lider någon skada, varken på kort eller lång sikt.

 

Ingela Sjögren                                     Helén Källholm
Förbundsordförande                             VD
Kyrkomusikernas Riksförbund              Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

01 november 2015

Tradition och förnyelse

lennart_stripple

”Traditionen måste gå hand i hand med förnyelsen. Det ena får inte kväva det andra”! Så sa Lennart Stripple när vi sågs häromveckan. Under många år hade han sin livsuppgift som studierektor och pedagog på Sköndalsinstitutet, (numera Ersta-Sköndal Högskola). Läs hans berättelse i KMT nr 11.

Kan kompositionsskolor i Neapel under 1700-talet ha någon som helst betydelse för musikteoriundervisningen idag?! Mer än Du tror! I våras disputerade musikvetaren och tonsättaren Peter van Tour på Durante- och Leoskolan. De bedrev båda en form av musikteoriutbildning som absolut har mycket att ge även i vår tid.

Novemberledaren skulle också kunna ansluta sig till tradition och förnyelse. Hur skulle vi reagera om en koltrast började låta som en ambulans? Har påhittigheten möjligen gått för långt då? Hur går det för dem som försöker lyssna efter det ursprungliga lätet? Hittar de vad de söker? Något att fundera på när novembermörkret sänker sig.

Välkommen till KMT nr 11 som kommer fredagen den 6 november!

Kerstin Odeberg
T f red

25 september 2015

Rustade

musikanter
Inför alla våra uppgifter som kyrkomusiker gäller det att vara rustade. Vi behöver ha ett historiskt perspektiv, inte minst viktigt i vår tid då allt rusar framåt i en väldig fart. I en artikel om ”Urkyrkans musikliv” ger teologen Tony Larsdal oss något av detta historiska perspektiv.Inför en instudering krävs att vi är ordentligt rustade. Professor Gunno Palmquist leder oss igenom Bachs Magnificat.I augusti träffade jag en grupp ungdomar på orgelspelarkursen i Oskarshamn som rustar sig inför en eventuell framtid som kyrkomusiker. Läs om Casper, Ella och Marcus och deras tankar kring orgelspel.

Detta och mycket mera innehåller KMT nr 10 fredagen den 2 oktober!

Kerstin Odeberg
tf red

28 augusti 2015

Fokus på ledarskap

Milke Falk leder repetition i Uppsala Domkyrka. Foto: Jonas Tobin

Kyrkomusikerna är ledare för den största frivilliggruppen i Svenska kyrkan; körsångarna. Detta ledarskap innehåller många delar; musikaliskt-tekniska frågor, rekrytering, planering, metodik med mera, med mera!

KMT nr 9 har fokus på ledarskap. Vi möter David Blücher som är vd för HSB Mölndal, där man fått ett fint pris för sitt arbete med ”Den goda arbetsplatsen”.

I de nya organisationer i Svenska kyrkan som växer fram över hela landet behövs ofta ett ledarskap på mellanchefsnivå. Möt två kyrkomusiker med arbetsledning som en del av sitt arbete.

I två artiklar kommer Gunno Palmquist att leda oss genom Gloria av Antonio Vivaldi och Magnificat av J S Bach. Vad behöver jag tänka på när jag studerar in dessa verk med kören?

Välkommen till KMT nr 9 den 4 september!

Kerstin Odeberg
t f redaktör

annonser: