03 november 2014

Gregoriansk sång 2014

”Egentligen faller ju all körsång tillbaka på den gregorianska sången” Så lär Eric Ericson ha sagt, och visst hade han rätt! I benediktinerklostret i Solêsmes, i Frankrike, har man arbetat med att forska kring och restaurera den gregorianska sången, i nästan 200 år. I Heliga Hjärtats kloster, i närheten av Vadstena, lever man dagligen med gregorianiken. Läs Sr Katarinas och Sr Elisabets berättelse om hur de arbetar med sången i klostret.

Terje Kvam, domkantor i Oslo domkyrka, har i snart tio år arbetat med att framföra mässor och kantater i söndagens högmässa. Osloborna vallfärdar till domen när det är kantatgudstjänst.

Ledaren handlar om ledaren. Vilka ledaregenskaper behövs hos en ledare, vare sig man leder ett stort multinationellt företag eller en kör på hallandska landsbygden? Varför inte göra som ordenssystrar och bröder gjort i alla tider? Gå till Psaltaren!

Välkommen till KMT nr 11 som kommer fredagen den 7 november!

Kerstin Odeberg
t f redaktör

26 september 2014

Konstnären

Oktobernumret av KMT handlar om Kyrkomusikern – konstnären. Johannes Landgren anknyter i en artikel, till sitt anförande vid invigningsceremonin på kyrkomusiksymposiet i Uppsala. Vidare delar fyra kollegor med sig av tankar kring att vara utövande konstnär och kyrkomusiker.

En ikonmålare, en författare och en kompositör samlades och samtalade om konstnärsskap. Läs deras berättelser!

Lite bilder och tankar blir det även från Uppsaladagarna.

Något av det som finns i oktobernumret – kommer den 3 oktober!

Kerstin Odeberg
tf red

26 augusti 2014

Hantverket

Tänk om det sitter en blivande kyrkomusiker bland något av barnen i kyrkbänken! Vi sår idag, men vet inte vad skörden blir i framtiden. Med ett gott hantverk kan, (och skall!) vi bygga för framtiden. Det gäller att ha blicken fäst både bakåt och framåt.

Septembernumret av KMT handlar en del om hantverk och att vi ibland måste försöka tänka långt. Våra tre artiklar handlar alla var och en på sitt sätt om blicken bakåt in i framtiden.

Välkommen till KMT nr 9 som kommer fredagen den 5 september!

Kerstin Odeberg
tf redaktör

04 augusti 2014

Pedagogen

Augustinumret av KMT handlar om kyrkomusikern som pedagog. Ledaren nämner några viktiga egenskaper som en pedagog bör ha. Sverker Lindblad resonerar kring villkor för musikpedagogik i sin barndoms 1950-tal jämfört med idag.

Stor erfarenhet av pedagogisk gärning har Anders Bondeman (bilden) och Gunnel Nilsson. Läs deras berättelser och dessutom kloka tankar om a cappellasången, författat av Ingemar Månsson, i KMT som kommer den 15/8!

Kerstin Odeberg
tf redaktör

annonser: