04 september 2016

Dags för ombudsmöte!

Nu är det snart dags för KMR:s ombudsmöte, förbundets ”riksdag”, som avhålls vart tredje år. Årets ombudsmöte äger rum den 20-21 oktober och samlar valda ombud från hela landet, jämte förbundsstyrelsen och ombudsmän. För mer utförlig information, se Kyrkomusikernas Tidnings oktobernummer.
31 augusti 2016

September är här

gryning16

Om några dagar manifesteras kyrkomusiken på alla möjliga sätt och vis i Göteborg. Det har blivit dags för det 21:a Nordiska kyrkomusiksymposiet. Men hur började allting egentligen? Ingela Sjögren ger oss en bakgrundsbeskrivning i KMT nr 9.

Många församlingar gör ett stort och viktigt arbete med flyktingar. Följ med till Bergsjöns församling i nordöstra Göteborg och hör deras berättelse!

Konsten, musiken hjälper oss på många sätt att vara kyrka. Kring detta, bland annat, skriver Johannes Landgren i ledaren. Men vad är egentligen det ultimata konstuttrycket idag? Inom många konstarter är provokationen en viktig ingrediens. Kan det möjligen vara så att kyrkans konst och däribland kyrkomusiken, att hålla något för heligt, att sjunga Sanctus så att taket lyfter sig är provokativt?! Se där – det ultimata konstuttrycket!

KMT nr 9 kommer fredagen den 2 september.

 

08 augusti 2016

För första gången

klaverenshus

Om några veckor kommer någon till kören för allra första gången. Detta kan bli början på ett helt liv i körsångens tjänst! Det är sällan vi vet vad det ska bli av något som vi gör för allra första gången. Kanske visste inte Sven och Ingrid Wessman vad det skulle bli av förlaget som nu firar 50 år. Följ med till Visby och träffa Bertil Wessman och Örjan Klintberg!

Första gången, det vill säga premiär, hade Pär Olofssons Judassånger, i våras, på påskafton. Läs om tankarna med Judassånger och de övriga två delarna i sviten av passions- och påskmusik.

En julidag reste Anders och Per Rönnblom till Klaverens hus i Lövstabruk. Där finns en imponerade samling klaverinstrument. Läs och se bilderna från deras möte med Eva Helenius, eldsjäl och ordförande i den ideella föreningen Klaverens hus.

Är höstrepertoaren planerad? Om inte så finns kanske inspiration på recensionssidorna. Kanske något som vill sjungas för första gången?

Välkommen till KMT nr 8 som kommer fredagen den 12 augusti!

Kerstin Odeberg
redaktör

29 juni 2016

KMT i juli

kyrktak_anglar

Juli månads ledare fortsätter i tankarna från förra numrets ledare, dvs rekryteringen av framtidens kyrkomusiker. Det är stora och avgörande frågor för kyrkans framtid som står på spel.

Följ med till Alingsås! Här har man under många år arbetat väldigt medvetet med begravningar, både i mötet med anhöriga och med musiken till begravningarna. Detta arbete har fått en förlängning i församlingens arbete med dopgudstjänsterna. Läs om detta inspirerande arbete i KMT som kommer den 2 juli!

Kerstin Odeberg
redaktör

annonser:

Ovansjö banner

Bannerannons

Bannerannons

Bannerannons