29 mars 2015

Engagemang och utbildning

gammal_psalmbok

KMT april handlar om engagemang och utbildning. Bland annat.

Läs om den fattige drängen som i brist på pengar fick låna en psalmbok för att skriva av den från början till slut. Fem år tog det projektet!

KMT intervjuat programchefen för kyrkomusikerspåret inom Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Kärlek till Svenska kyrkan, talar han om.

Vad vet vi om framtiden, om kronos och kairos? Ledaren reflekterar.

Välkommen till april månad med KMT!

Henrik Tobin
Redaktör

19 mars 2015

Nominera nu!

Nominera kandidater till Framtidens musikpris!

www.framtidensmusikpris.se

16 mars 2015

En ny modell: 80-90-100

På arbetsmarknaden finns en modell för hur nedtrappning i arbetslivet inför annalkande pensionsålder kan se ut. Den brukar benämnas 80-90-100-modellen.

Sedan några år tillbaka har förhandlingar förts mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de fackliga parterna om att införa denna modell för användning inom Svenska kyrkans församlingar. Nu har en gemensam rekommendation i frågan utfärdats.

Syftet med den nya rekommendationen är att erbjuda äldre arbetstagare minskad arbetstid för att öka förutsättningarna för  att kunna arbeta till pensionsavgång och/eller att underlätta vid framtida generationsväxling och/eller att underlätta strukturförändringar inom Svenska kyrkan.

I korthet innebär modellen att tillsvidareanställda som arbetar heltid erbjuds att minska sin arbetstid från 100 % till 80 % och därvid få 90 % av sin heltidslön. Den tjänstepensionsgrundande lönen är oförändrat 100% av lönen före arbetstidsminskningen. Möjligheten omfattar även tillsvidareanställda som arbetar deltid enligt samma grundprincip.

Villkoret för att kunna komma ifråga för denna arbetstidslösning är man fyllt 62 år. Modellen gäller i princip under 3 år, dock längst t. o. m. 67. Det finns i detta sammanhang ytterligare detaljer som framgår av den nådda överenskommelsen. Fullständig information kan hämtas på www.kmr.se under Facklig information.

Anders Johansson, Henrik Tobin

25 februari 2015

Yrkesdynamik

yrkesdynamikJobba ensam eller tillsammans? Det är frågan. Särskilt om man är musiker och skall samverka med prästen. Hanna och Mattias representerar både yrkeskategorierna. KMT har intervjuat dem.

Ordo Salutis – väcker termen några associationer? Det handlar om organisten som predikant. Bland annat.

Tv-programmet På spåret är välkänt. Men det är inte alltid lätt att svara på kluriga frågor. Särskilt när det handlar om ”välkända” psalmer. Läs ledaren.

Välkommen till KMT och mars månad!

Henrik Tobin
redaktör

annonser:

[Almunge-annons]

banner, kalmar