04 augusti 2014

Pedagogen

Augustinumret av KMT handlar om kyrkomusikern som pedagog. Ledaren nämner några viktiga egenskaper som en pedagog bör ha. Sverker Lindblad resonerar kring villkor för musikpedagogik i sin barndoms 1950-tal jämfört med idag.

Stor erfarenhet av pedagogisk gärning har Anders Bondeman (bilden) och Gunnel Nilsson. Läs deras berättelser och dessutom kloka tankar om a cappellasången, författat av Ingemar Månsson, i KMT som kommer den 15/8!

Kerstin Odeberg
tf redaktör

25 juni 2014

Har vi grepp om begreppen?

Äger jag språket? Eller äger språket mig? Hur är de med begreppen: musik i kyrkan, kyrkans musik, musik för kyrkan, kyrkomusik?
Sådana perspektiv diskuterade man redan inför psalmboken 1937 och mässboken 1942. KMT återger ett inlägg i den diskussionen.

Skador på själen orsakade eller förvärrade av arbetslivet, det är en verklighet som många kan berätta om. KMT relaterar ett aktuellt fall och diskuterar arbetsgivarens roll och ansvar med bäring på nya regler för arbetsmarknaden.

Något till kommer i den KMT som ser dagens ljus 4/7.

KMT önskar alla läsare en riktigt skön sommar!

Henrik Tobin
Redaktör

24 maj 2014

Perspektiv på tillvaron

Vem äger perspektivet? Du? Eller äger perspektivet dig? KMT reflekterar i kommande juninummer (5/6)

Perspektiv på gudstjänsten och musiken har ett symposium i Kungsbacka ägnat sig åt.

En tysk kyrkomusiker har ett omvänt perspektiv. Han jobbar i Sverige.

Och så har vi orgelbyggaren som har ett centralt perspektiv: Allt skall bli musik, säger han.

Henrik Tobin
Redaktör

20 april 2014

Ett klingande arv!

Våra orgelinstrument, ”historiska” eller inte, är ett klingande gemensamt arv. Men hur skall instrumenten kunna bevaras för kommande generationer? Vi får reflektioner i ämnet från ett sydligt perspektiv.

Kallets höga ändamål är ämnet för månadens ledare. Det är organisten i Engelbrekt som höll föredrag 1927. Hans reflektioner är fortfarande synnerligen aktuella.

Hur ser din trygghet ut i händelse av strukturomvandlingar eller ohälsa? Läs vidare i detta nummer.

En rejäl recensionsavdelning samt fler insända bidrag kring kyrkohandboken kompletterar maj-numret, som kommer 2/5.

Henrik Tobin
Red.

annonser:

[Bannerannons] Orgelskor dansshopen.nu